154POPR Pozemkové právo

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách katedry speciální geodézie.

Anotace

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

Doporučená literatura
  1. Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999.
  2. Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998.
  3. Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony.