154MEGE Metrologie v geodézii

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154MEGE
 • Garant předmětu: Ing. L. Línková, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. L. Línková, Ph.D.
 • Rozsah: 1+1
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz

Anotace

Metrologické předpisy, terminologie. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Nejistoty měření. Metrologie v systému řízení kvality. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Osnova přednášek

Harmonogram je ZDE.

Cvičení

Organizace cvičení

 • Podmínky pro docházku studentům odpovídají pravidlům K154.
 • Hodnocení semestrální měřické úlohy E nebo lépe (při hodnocení F se úloha vrací k přepracování), hodnocení zápočtového testu E nebo lépe (při hodnocení F má student jednu možnost opravného testu).

Náplň cvičení

Cvičení je realizováno ve formě samostatného vyhotovení semestrální měřické úlohy. Součástí této úlohy je jednodenní či dvoudenní geodetické měření na metrologické základně pro kalibraci přístrojů (doba trvání závisí na organizaci měřických prací a kvalitě získaných výsledků). Studenti vyhotovují semestrální práci dle metodiky ČSN ISO 17 123 s průběžnými konzultacemi a konečným vyhodnocením.

Výsledná známka z předmětu vychází z hodnocení semestrální měřické úlohy a z hodnocení závěrečného zápočtového testu.

Doporučená literatura

 • Zákon č.505/1990 Sb., o metrologii v platném znění.
 • TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM). Aktuální vydání
 • Šindelář, V.-Tůma, Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. 1. vyd., ČMS, Praha 2002.
 • Tůmová, O: Metrologie a hodnocení procesů, BEN - technická literatura, 2010, ISBN 978-80-7300-249-7.