154LSK Laserové skenování

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154LSK
 • Garant předmětu: Ing. T. Křemen, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. T. Křemen, Ph.D.
 • Rozsah: 1+1
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz

Anotace

Předmět je určen pro studenty zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tematickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření ( zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Osnova přednášek

 1. Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.
 2. Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.
 3. Úvod do rekonstrukce povrchů.
 4. Přehled terestrických skenovacích systémů.
 5. Letecké laserové skenování.
 6. Aplikace terestrických systémů. Ekonomické přínosy.

Cvičení

Organizace cvičení

Náplň cvičení

 • Úvod. Ukázka skenování.
 • První úloha - Určení objemu.
 • Druhá úloha - Vytvoření modelu místnosti. Vektorizace, nahrazování mračna bodů základními geometrickými útvary.
 • Třetí úloha - Vytvoření modelu objektu Nahrazování mračna bodů nepravidelnou trojúhelníkovou sítí

Doporučená literatura

 • Štroner a kol.: 3D skenovací systémy. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2013, 396 s, ISBN 978-80-01-05371-3.
 • Štroner, M. - Pospíšil, J.: Terestrické skenovací systémy. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2008, 187 s. ISBN 978-80-01-04141-3.
 • Doplňková literatura bude uvedena na přednáškách a cvičeních.