154INGE Inženýrská geodézie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154INGE
 • Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. J. Procházka, CSc.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Úvod do IG, legislativní zajištění, terminologie (zákl. termíny, parametry a veličiny, charakteristiky přesnosti – kap.1 a 2).
 2. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti – kap.3.
 3. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti – kap.3 (dokončení).
 4. Měření a vytyčování délek (přímé a nepřímé měření, metody, korekce, přesnost, paralaktika – jen lať na konci popř. uprostřed, zmínka odvození délky z měření v trojúhelníku či čtyřúhelníku).
 5. Měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů (metody, korekce, přesnost – vlivy bez odvození). Měření a vytyčování svislic (metody).
 6. Polohové vytyčovací sítě (plošné a liniové sítě, metody, přesnost – bez odvozování). Polohové vytyčování (metody, přesnost, jednoduché geometrické prvky).
 7. Výškové vytyčovací sítě a výškové vytyčování (přímka, rovina, komín atd.), prostorové vytyčovací sítě (jen zmínka).
 8. Vytyčování oblouků – analytické řešení trasy (hlavní prvky a hlavní body kružnicového oblouku, podrobné vytyčení, základní úlohy).
 9. Souřadnicová řešení kružnicových oblouků (vybraná), složené oblouky (základní úlohy).
 10. Přechodnice (klotoida, kubická parabola – bez odvození), kružnicové oblouky s přechodnicí (princip, odvození hlavních prvků z obrázku). Výškové oblouky (parabola 2. stupně).
 11. Měření posunů a přetvoření (základní pojmy, příčiny, účel a cíl, projekt atd.), metody měření svislých posunů, vodorovných posunů, popř. prostorové posuny.
 12. Geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství, v průmyslu a energetice – základní informace jak to chodí v praxi (podklady, projekt geodetických prací, koordinační a vytyčovací výkresy, dokumentace skutečného provedení staveb, pasportizace liniových staveb, rektifikace technologických zařízení apod.).

Cvičení

Organizace cvičení

 • Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.
 • Všechny úlohy a testy musí být odevzdány a hodnoceny lépe než za F.
 • Při hodnocení F je možná 1 oprava.

Náplň cvičení

Časový harmonogram cvičení je dostupný ZDE.

Doporučená literatura

 • Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
 • Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 • Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.