154ING2 Inženýrská geodézie 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154ING2
 • Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Cvičení

Organizace cvičení

Cvičení se koná dle harmonogramu. Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven. Známkované úlohy a testy musí být hodnoceny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování. Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy. Podrobněji viz . „Souhrnný návod ke cvičení“.

Náplň cvičení

 • Určení nepřístupné vzdálenosti
 • Analýza deformací


Doporučená literatura

 • Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
 • Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 • Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.