154EZKA Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154EKZ
 • Garant předmětu: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
 • Rozsah: 2+1
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: zk

Anotace

Platné právní předpisy v zeměměřictví a katastru. Tvorba ceny, náklady firmy, ziska ztráta. Formy podnikání. Daňová povinnost v ČR. Makroekonomická teorie. Management a marketing. Podnik a jeho ekonomická hodnota. Princip fungování trhu. Veřejné zakázky. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

Přednášky

Harmonogram přednášek

 1. Úvod do ekonomiky. Základní pojmy, zeměměřická služba, předpisy.
 2. Tvorba ceny, náklady firmy, zisk a ztráta.
 3. Daňová povinnost v ČR.
 4. Formy podnikání.
 5. Management.
 6. Marketing.
 7. Makroekonomie.
 8. Podnik a jeho ekonomická hodnota.
 9. Trh.
 10. Veřejné zakázky.
 11. Kontrola kvality.

Cvičení

Náplň cvičení

Harmonogram je dostupný ZDE.

Doporučená literatura

 • Frková, J.: Individuální podnikání. Skriptum FSv. 1.vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. 99 s.
 • Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s.
 • Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s.
 • Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. A.: Ekonomie. 1.vyd., Svoboda, Praha 1995. 1010 s.
 • Pilátová, J. - Pilát, T.: Ekonomická a účetní agenda podnikatele. 2. aktualizované vyd., Grada Publishing, Praha 2003. 136 s.
 • Sedláček, M. a kol.: Základy ekonomické teorie. Skriptum FSv. Dotisk 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 2002. 139 s.
 • Sojka, M. - Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 4. aktualizované vyd., Libri, Praha 2002. 200 s.

Právní předpisy

 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
 • Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
 • Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.
 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
 • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na území celého státu a zásady jejich používání.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Zákon č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.