153ZODH / 1. cvičení

Z GeoWikiCZ

Úvod do GRASS GIS

Osnova

Cvičení je zaměřeno na seznámení se systémem GRASS GIS. Více informací na portálu FreeGIS.

Vysvětleny jsou základní pojmy jako je databanka, location (lokace), mapset. Spuštění systému GRASS, vizualizace jednotlivých mapových vrstev, demonstrace základních příkazů s důrazem na modulární strukturu systému. Studenti se seznámí s rozhraním příkazové řádky (CLI) a grafickým uživatelským rozhraním (GUI) systému GRASS.

Seznam použitých příkazů

Spuštění systému GRASS, základní pojmy

Poznámka: V dalším textu budeme předpokládat verzi GRASS 7.0. Pokud používáte jinou verzi, očekávejte drobné rozdíly...

GRASS spustíme příkazem

grass70

Poznámka: V učebně B-870 příkazem ./grass70-geo102.

Grafická uvítací obrazovka GRASS 7.0 (wxGUI)

GRASS Database

DATABASE (databanka)
je adresář umístěný na disku, např. $HOME/grassdata. V tomto adresáři jsou v podstatě uložena veškerá data, se kterými GRASS pracuje (tedy rastrové a vektorové mapové vrstvy, atributové tabulky, popisky apod.). Jednu z mála výjimek představují atributová (popisná) data skladovaná v některém z externích databázových systémů (např. PostgreSQL, MySQL) apod.
LOCATION (lokace)
je adresář umístěný v databance. Obsahuje data, která souvisejí s daným projektem. Je definována souřadnicovým systémem (referenční elipsoid, kartografické zobrazení, mapové jednotky) a velikostí zájmového území.
MAPSET (mapset)
je souborem map, které tvoří jakýsi logický celek v rámci lokace (daného projektu). Může např. odpovídat jednotlivým uživatelům (to pokud na projektu pracuje více lidí) nebo uceleným analýzám (studium vegetace, záplavová území, ...). Každá lokace musí obsahovat alespoň jeden mapset s unikátním názvem PERMANENT. Ten většinou obsahuje základní datové vrstvy, ostatní mapsety jsou pracovní (zpracování vstupních dat, jejich analýza...).

Příklad GRASS databanky:

$HOME
 | 
 +--- grassdata
 |  | 
 |  +--- zod
 |  |  |
 |  |  +--- PERMANENT
 |  |  |
 |  |  +--- landa
 |  |
 |  +--- nc_spm_08
 |  |  |
 |  |  +--- PERMANENT

Další informace na portálu FreeGIS.

Příkazy systému GRASS

GRASS je modulární systém, disponuje poměrně rozsáhlou množinou malých, ale výkonných programů. To odpovídá koncepci UNIXu jako takového, daný program má za úkol vyřešit dílčí problém, měl by být co nejmenší a poměrně jednoduchý.

Další informace na portálu FreeGIS.

Vizualizace mapových vrstev

Viz informace na portálu FreeGIS.

GRASS wxGUI - přidání RGB vrstvy