153YPDM Projekt digitální mapy - zadání 2015

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní stránka předmětu

Přehled zadání – fyzickogeografické mapy

 • Adenský záliv (Jemen, Eritrea, Džibutsko, severní Etiopie a Somálsko)
 • Afrika
 • Aljaška
 • Britská Kolumbie
 • Evropa
 • Filipíny
 • Finský záliv, Finsko a Karélie
 • Guinejský záliv
 • Hispaniola
 • Indie, Nepál
 • Irsko
 • Island
 • Jaderské moře (Chorvatsko)
 • Japonsko
 • Jihovýchodní Austrálie a Tasmánie
 • Jižní Amerika
 • Jutský poloostrov, průlivy Skagerrak a Kattergat
 • Kalimantan (Borneo)
 • Korejský poloostrov
 • Kuba
 • Malá Asie
 • Maroko, Kanárské ostrovy a Madeira
 • Mezoamerika
 • Nová Guinea
 • Patagonie
 • Perský záliv
 • Severní Amerika
 • Severovýchodní Egypt, Sinajský poloostrov, Izrael a Jordánsko
 • Severozápad Jižní Ameriky (Ekvádor, Kolumbie, Venezuela, Panama)
 • Skotsko
 • Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán)
 • Středovýchodní Afrika (Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie)
 • Středozápadní Jižní Amerika (jih Peru, Bolívie, Paraguay)
 • Středozemní moře
 • Sumatra a Malajský poloostrov
 • Svět
 • Švýcarsko
 • Tonkinský záliv (severní Vietnam, Chaj-nan)
 • Velká americká jezera
 • Východní pobřeží USA
 • Zadní Indie
 • Západní pobřeží USA


Mapa bude obsahovat:

 • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
 • Břehovou čáru
 • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, řeky rozlišené na kategorie dle typu (např. občasný tok) a síly linie, jezera na sladká, slaná, mokřad
 • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
 • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Státní hranice – i na moři pokud jsou
 • Komunikace – silnice, železnice, které budou podle potřeby vhodně generalizované, objeví se v legendě
 • Zeměpisnou síť a její popis
 • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
 • Popis významných vodních ploch a toků
 • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
 • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
 • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.


Mapa může dále obsahovat:

 • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
 • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
 • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení