153YPDM Projekt digitální mapy - zadání 2013

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přehled zadání – fyzickogeografické mapy

 • 1 * Bělorusko - Klimunda
 • 2 * BENELUX - Vochová
 • 3 * Bulharsko - Čapková
 • 4 * Černá Hora, Kosovo, Makedonie a Albánie - Vyskočilová
 • 5 * Dánsko - Špička
 • 6 * Francie - Petr
 • 7 * Irsko - Gubaniová
 • 8 * Island - Kloučková
 • 9 * Itálie - Shmeleva
 • 10 * Maďarsko - Motyčka
 • 11 * Německo - Vosyka
 • 12 * Pobaltí
 • 13 * Polsko - Voříšek
 • 14 * Rakousko - Michal
 • 15 * Rumunsko - Tomášů
 • 16 * Řecko - Lavička Z
 • 17 * Slovinsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina - Toušek
 • 18 * Srbsko - Lavička P
 • 19 * Španělsko a Portugalsko - Sadecký
 • 20 * Švýcarsko - Bartůněk
 • 21 * Ukrajina - Šafránek
 • 22 * Velká Británie - Pešková

Mapa bude obsahovat (fyzickogeografické mapy):

 • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
 • Břehovou čáru
 • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
 • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
 • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Státní a regionální hranice – i na moři pokud jsou, u map celých kontinentů hranice být nemusí
 • Komunikace – silnice, železnice, které budou podle potřeby vhodně generalizované, objeví se v legendě
 • Zeměpisnou síť a její popis
 • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
 • Popis významných vodních ploch a toků
 • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
 • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
 • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.

Mapa může dále obsahovat (fyzickogeografické mapy):

 • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
 • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
 • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
 • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení