153YPDM Projekt digitální mapy - zadání 2012

Z GeoWikiCZ

Projekt digitální mapy

Přehled zadání – fyzickogeografické mapy

 • 1 * Adenský záliv (Jemen, Eritrea, Džibutsko, severní Etiopie a Somálsko) - Mazanik
 • 2 * Antarktida - Tobiáš
 • 3 * Arktida - - Karochová
 • 4 * Asie - Šubrtová
 • 5 * Brazílie - Hodek
 • 6 Centrální a jižní Afrika (od Nigerie po Etiopii a po Jihoafrickou republiku)
 • 7 * Čína - Vorlíček
 • 8 * Jih Jižní Ameriky (Chile, Argentina) - Bartošová
 • 9 * Jižní Afrika (Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Lesotho a Svazijsko) - Čechurová
 • 10 * Kanada - Nevoralová
 • 11 * Madagaskar - Míková
 • 12 * Malá Asie - Nešpor
 • 13 * Mexiko - Bendová
 • 14 * Nová Guinea - Gřundělová
 • 15 * Rusko - asijská část - Gardoňová
 • 16 * Rusko - evropská část - Bečička
 • 17 * Severní a Jižní Amerika - Fuňáková
 • 18 * Severní Afrika (od Tuniska po Kamerun a od Senegalu po Sudán) - Poloprutský
 • 19 Severní Jižní Amerika (od Venezuely po Bolívii)
 • 20 * Spojené státy Americké - Štěfíková
 • 21 Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán)
 • 22 * Sumatra a Malajský poloostrov - Vojtěchovský
 • 23 Tichý oceán
 • 24 * Údolí Nilu (od severu Ugandy po Egyp) - Nová
 • 25 * Velké Antily (Kuba, Jamajka, …) - Dluhoš
 • 26 Východní Afrika (Zimbabwe, Tanzanie, Keňa, Rwanda, Burundi, Zambie)
 • 27 * Východní Austrálie - Noskyová
 • 28 * Zadní Indie - Bocan
 • 29 * Západní Afrika(od Mauritánie po Nigerii) - Bejdová
 • 30 * Západní Austrálie - Vlk
 • 31 * Západní pobřeží USA - Řezníková
 • 32 * Pobaltí + Skandinávie - Hynková


Mapa bude obsahovat (fyzickogeografické mapy):

 • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
 • Břehovou čáru
 • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
 • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
 • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Státní hranice – i na moři pokud jsou, u map celých kontinentů hranice být nemusí
 • Komunikace – silnice, železnice, které budou podle potřeby vhodně generalizované, objeví se v legendě
 • Zeměpisnou síť a její popis
 • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
 • Popis významných vodních ploch a toků
 • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
 • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
 • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.


Mapa může dále obsahovat (fyzickogeografické mapy):

 • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
 • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
 • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
 • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení


Mapa bude obsahovat (Antarktida, Arktida):

 • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
 • Břehovou čáru
 • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
 • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Zeměpisnou síť a její popis
 • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
 • Popis významných vodních ploch a toků
 • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
 • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.
 • Hranice zamrzaní moří a plovoucího ledu – znaky se objeví se v legendě
 • Trasy dobývání pólu – s vysvětlením v legendě


Mapa může dále obsahovat (Antarktida, Arktida):

 • Státní hranice
 • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
 • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
 • Komunikace – silnice, železnice, které budou součástí legendy
 • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
 • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
 • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Výzkumné polární stanice – znak se objeví v legendě
 • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení