153YPDM Projekt digitální mapy - zadání 2011

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní stránka předmětu

Přehled zadání – fyzickogeografické mapy

 • Afrika - Sedláčková
 • Aljaška - Štochlová
 • Britská Kolumbie - Ott
 • Evropa - Zavadil
 • Filipíny - Pobořilová
 • Finský záliv, Finsko a Karélie - Učňová
 • Guinejský záliv - Stýblová
 • Hispaniola - Ženíšková
 • Irsko - Svobodová
 • Island - Kopecký
 • Jaderské moře (Chorvatsko) - Voráčková
 • Japonsko - Myslivečková
 • Jihovýchodní Austrálie a Tasmánie - Nečekalová
 • Jutský poloostrov, průlivy Skagerrak a Kattergat - Horník
 • Kalimantan (Borneo) - Knoblochová
 • Korejský poloostrov - Synek
 • Kuba - Frydecký
 • Maroko, Kanárské ostrovy a Madeira - Linhartová
 • Mezoamerika - Válková
 • Perský záliv - Kratochvíl
 • Severovýchodní Egypt, Sinajský poloostrov, Izrael a Jordánsko - Kadlecová
 • Severozápad Jižní Ameriky (Ekvádor, Kolumbie, Venezuela, Panama) - Hyndráková
 • Skotsko - Pospíšil
 • Středozápadní Jižní Amerika (jih Peru, Bolívie, Paraguay) - Beníšek
 • Středozemní moře - Jarošová
 • Svět - Holubec
 • Švýcarsko - Duchnová
 • Tonkinský záliv (severní Vietnam, Chaj-nan) - Roub
 • Velká americká jezera - Pantůčková
 • Východní pobřeží USA - Kulaj
 • Západní pobřeží USA - Řezníková


Mapa bude obsahovat:

 • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
 • Břehovou čáru
 • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
 • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
 • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Státní hranice – i na moři pokud jsou, u map celých kontinentů hranice být nemusí
 • Komunikace – silnice, železnice, které budou podle potřeby vhodně generalizované, objeví se v legendě
 • Zeměpisnou síť a její popis
 • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
 • Popis významných vodních ploch a toků
 • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
 • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
 • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.


Mapa může dále obsahovat:

 • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
 • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
 • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
 • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
 • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení


Volná zadání – fyzickogeografické mapy

 • Adenský záliv (Jemen, Eritrea, Džibutsko, severní Etiopie a Somálsko)
 • Asie
 • Jihovýchodní Brazílie
 • Malá Asie
 • Nová Guinea
 • Severní a Jižní Amerika
 • Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán)
 • Středovýchodní Afrika (Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie)
 • Sumatra a Malajský poloostrov
 • Zadní Indie