153YPDM Projekt digitální mapy - zadání 2010

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní stránka předmětu

Přehled zadání

Fyzicko-geografické mapy

 • Dolista – Indie, Nepál
 • Frydecký – Rusko
 • Kovařík – Východní Evropa
 • Krejčí – Přední a Zadní Indie
 • Novák – Patagonie
 • Peterová – Střední Evropa
 • Plecitá – Západní Evropa
 • Prunarová – Čína
 • Varyš – Střední Amerika, Karibik
 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Břehovou čáru
  • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
  • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Státní hranice – i na moři pokud jsou, u map celých kontinentů hranice být nemusí
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
  • Popis významných vodních ploch a toků
  • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
  • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
  • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
  • Komunikace – silnice, železnice, které budou součástí legendy
  • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
  • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
  • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení


 • Hron – Arktida
 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Břehovou čáru
  • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
  • Popis významných vodních ploch a toků
  • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
  • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.
  • Hranice zamrzaní moří a plovoucího ledu – znaky se objeví se v legendě
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Státní hranice
  • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
  • Trasy dobývání severního pólu – s vysvětlením v legendě
  • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
  • Komunikace – silnice, železnice, které budou součástí legendy
  • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
  • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
  • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Výzkumné polární stanice – znak se objeví v legendě
  • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení


 • Ďoubal – Madagaskar
 • Šmejkal – Nový Zéland
 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Břehovou čáru
  • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
  • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Komunikace – silnice, železnice, které budou součástí legendy
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
  • Popis významných vodních ploch a toků
  • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
  • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
  • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
  • Státní hranice – pokud se na mapě vůbec vyskytnou
  • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
  • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
  • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
  • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení


Politické mapy

 • Bartoňová – Jižní Amerika
 • Buřvalová – Střední Amerika, Karibik
 • Řehák – Japonsko, Korea, východní Čína
 • Housarová – Jižní Afrika
 • Junová – Západní Evropa
 • Kratinohová – Evropa
 • Melicharová – Blízký východ (Jihozápadní Asie)
 • Stolbenková – Asie
 • Šedina – Skandinávie, Pobaltí, (Island)
 • Šmejdová – Střední Evropa
 • Veverka – Severní Afrika
 • Volfová – Afrika
 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Břehovou čáru
  • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Státní hranice – i na moři pokud jsou
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
  • Popis významných vodních ploch a toků
  • Popis států
  • Významné komunikace – stačí buď jen silnice nebo železnice a nevýrazně. Použité znaky se objeví v legendě. U map celých kontinentů komunikace být nemusí.
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Silnice a železnice
  • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení

Správní rozdělení (Administrativní členění)

 • Antolík – Japonsko
 • Dočkalová – Bulharsko
 • Novotný – Ukrajina
 • Růžička – Rusko
 • Schwarzova – Státy USA
 • Šoul – Turecko
 • Vandasová – Řecko
 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti, a odlišená hlavní města států, případně i správních celků, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Popis států, správních celků – výrazně
  • Plochy států a správních celků s vhodným tónem barvy – hlavní obsah mapy
  • Břehovou čáru
  • Významné zástupce vodstva – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Státní hranice, hranice správních celků – i na moři pokud jsou, s vysvětlením v legendě
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Popis velmi významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů atd.
  • Popis velmi významných vodních ploch a toků
  • Významné komunikace – stačí buď jen silnice nebo železnice a nevýrazně. Použité znaky se objeví se v legendě.
  • Případné vysvětlivky zkratek či čísel správních celků
  • Plochy okolních států nevýraznou barvou a nemusí obsahovat komunikace, sídla, hranice nižšího významu
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Silnice a železnice
  • Další vhodné prvky po domluvě