153YPDM Projekt digitální mapy - zadání 2009

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní stránka předmětu


Fyzicko-geografické mapy

 • Antropius – Indie
 • Bartošová – Jižní Amerika
 • Bušta – Střední Evropa
 • Čumpelík – Afrika
 • Dudek – Severní Afrika
 • Filípek – Severní Amerika
 • Hulanová – Austrálie a Oceánie
 • Jakub – Střední Amerika
 • Jon – Blízký východ
 • Konečná – Austrálie
 • Kuchtová – Jižní Afrika
 • Legner – Skandinávie a Pobaltí
 • Líznerová – Řecko a Turecko (Egejské moře)
 • Pelouchová – Indonésie, Malajsie, Filipíny a přilehlá území
 • Pleskač – Francie a Benelux
 • Přikryl – Střední východ (Írán, Pákistán, Afgánistán...)
 • Rajdlová – Pyrenejský poloostrov
 • Šalanda – Balkán
 • Šmejkalová – Kavkazské státy
 • Šprinc – Britské ostrovy
 • Švec – Apeninský poloostrov
 • Tomanová – Japonsko a Korea
 • Vala – USA
 • Vejvoda – Kanada


 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Břehovou čáru
  • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
  • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Státní hranice – i na moři pokud jsou, u map celých kontinentů hranice být nemusí
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
  • Popis významných vodních ploch a toků
  • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
  • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
  • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
  • Komunikace – silnice, železnice, které budou součástí legendy
  • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
  • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
  • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení


 • Těhle – Antarktida


 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Výzkumné polární stanice – znak se objeví v legendě
  • Břehovou čáru
  • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Kóty, mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
  • Popis významných vodních ploch a toků
  • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
  • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.
  • Hranice zamrzaní moří a plovoucího ledu – znaky se objeví se v legendě
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Státní hranice
  • Popis států – pakliže mapa obsahuje státní hranice
  • Trasy dobývání jižního pólu – s vysvětlením v legendě
  • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
  • Komunikace – silnice, železnice, které budou součástí legendy
  • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
  • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
  • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Další prvky – viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení


 • Šindelářová – Alpy
 • Zamrzla – Himálaj


 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti a dále odlišená hlavní města, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Barevnou hypsometrii, případně i stínovaný reliéf a batymetrii
  • Kóty
  • Státní hranice
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Komunikace – silnice, železnice, které budou součástí legendy
  • Ledovce – použitý znak bude vysvětlen v legendě
  • Popis významných vodních ploch a toků
  • Popis států
  • Popis reliéfu – pohoří, pánve, nížiny, vrchoviny, kóty atd.
  • Další popis pevniny – poloostrovy, historická území, přírodní krajiny atd.
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Břehovou čáru
  • Mořské hloubky – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Rozlišení vodstva – slané, sladké jezero, mokřad, dočasný tok atd. Druhy se pak objeví v legendě.
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů, mysů atd.
  • Národní parky, přírodní rezervace – značka se objeví v legendě
  • Vodní objekty – vodopády, přehrady, peřeje atd. s rozlišením i v legendě.
  • Popis tvarů oceánského dna – pokud bude mít mapa batymetrii
  • Další prvky – kláštery, rok dobytí vrcholů? pro Himálaj, viz vysvětlivky atlasů k zapůjčení

Tématické, dějepisné mapy

 • Baarová – Asie v roce 1914
 • Housková – Evropa po Vídeňském kongresu
 • Křížová – Afrika v roce 1923
 • Mezníková – Evropa před 1. světovou válkou
 • Šatava – Napoleonovy výboje


 • Mapa bude obsahovat:
  • Významná sídla – stačí rozlišení hlavní x ostatní. Zvolené znaky se pak objeví v legendě.
  • Břehovou čáru
  • Vodstvo – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Státní hranice
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů atd.
  • Popis významných vodních ploch a toků
  • Popis států a historických území
  • Objekty a jejich názvy odpovídající významu v dané době
  • Baarová, Housková, Křížová, Šatava: Dobově správné vymezení ploch států a hranic
  • Baarová, Křížová: Barevně odlišená příslušnost závislých území (kolonie, protektorát, mandátní území atd.) k mateřským velmocím. Barva kolonie se bude schodovat s barvou mateřské velmoci pokud je zobrazena na mapě – s vysvětelním v legendě
  • Mezníková: Rozlišení ploch států na Trojspolek, Trojdohodu, neutrální státy – s vysvětlením v legendě
  • Šatava: Rozlišení ploch států na francouzské císařství, vazalské státy, spojenci francouzského císařství, Napoleonovi protivníci


 • Mapa může dále obsahovat:
  • Mezníková: Hranice nižších územních celků států (monarchií) – objeví se v legendě spolu se státní hranicí
  • Housková: Hranice německého spolku – objeví se v legendě
  • Šatava: Hranice Rýnského spolku, pohyby vojsk
  • Břehovku a vodní plochy odpovídající dané době, místa významných bitev
  • Další vhodné, zejména dějepisné prvky, které budou vysvětleny v legendě


 • Baroch – NATO
 • Havlíček – EU


 • Mapa bude obsahovat:
  • Hlavní města států a významná sídla EU/NATO – s rozlišením významu, jenž se objeví v legendě
  • Břehovou čáru
  • Státní hranice
  • Rozlišení států podle vln přístupu do EU/NATO (viz podkladová mapa) a ostatních států – s vysvětlením v legendě
  • Popis významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů atd.
  • Popis veškerých států
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Baroch: Rok přístupu do NATO – s vysvětelním v legendě
  • Baroch: Vedlejší mapu světa s neevropskými členy NATO
  • Havlíček: Členství v eurozóně a rok přístupu – s vysvětlením v legendě


 • Mapa může dále obsahovat:
  • Další vhodné prvky po schválení


Správní rozdělení (Administrativní členění)

 • Rückerová – Střední Evropa
 • Setnička – Rumunsko
 • Skřivanová – Pyrenejský poloostrov
 • Viktorová – Itálie
 • Prosr – ČR


 • Mapa bude obsahovat:
  • Sídla – rozlišená podle velikosti, a odlišená hlavní města států, případně i správních celků, v hustotě odpovídající měřítku mapy. Stupnice bude součástí legendy.
  • Popis států, správních celků – výrazně
  • Plochy států a správních celků s vhodným tónem barvy – hlavní obsah mapy
  • Břehovou čáru
  • Významné zástupce vodstva – vodní toky a vodní plochy, stačí bez rozlišení typu
  • Státní hranice, hranice správních celků – i na moři pokud jsou, s vysvětlením v legendě
  • Zeměpisnou síť a její popis
  • Popis velmi významných oceánů, moří, zálivů, průlivů, ostrovů atd.
  • Popis velmi významných vodních ploch a toků
  • Významné komunikace – stačí buď jen silnice nebo železnice a nevýrazně. Použité znaky se objeví se v legendě.
  • Případné vysvětlivky zkratek či čísel správních celků
  • Plochy okolních států nevýraznou barvou a nemusí obsahovat komunikace, sídla, hranice nižšího významu
 • Mapa může dále obsahovat:
  • Silnice a železnice
  • Další vhodné prvky po domluvě