153PIN2 Projekt - Informatika 2 - 2010

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

< Stránka předmětu

Rozdělení do skupin & zadání projektu

A

Převod vstupních souborů CSV na XML pro GNU Gama

Projekt obsahuje prevod meraných geodetických dát vo formáte CSV (comma separated values), ktorý je súčasťou výstupu mnohých totálnych staníc, na výmenný formát XML. XML je vstupný formát pre projekt GNU Gama na vyrovnanie geodetických sieti. Projekt je spracovaný v jazyku C++ pomocou vývojového prostredia QT s využitím knižníc pre spracovanie XML. Na manipuláciu so XML je použité API pre XML s metódami DOM (Document Object Model) v štandarde W3C. Výsledky práce sú prínosné pre široký okruh užívateľov vyrovnavajúcich siete pomocou programu Gama.

 • Bílá Zdeňka
 • Györi Gabriel
 • Havlíček Jakub
 • Legner David
Trac
http://josef.fsv.cvut.cz/trac/pin2/wiki/2010/a
SVN
http://josef.fsv.cvut.cz/svn/pin2/2010/a
Dokumentace
DokumentacePrezentace

B

Import zápisníků gravimetrických měření do databáze

Cílem projektu je vytvořit aplikaci pro hromadný import textových souborů obsahujících záznamy gravimetrických měření, údaje o počasí a doprovodné informace zaznamenané pracovníky gravimetrie ZÚ v průběhu let 1959 až 2009 gravimetry GS12 a GS11, GAG, Sharpe & Warden, La Coste & Romberg a Scintrex do databáze PostgreSQL.

 • Gürtler Jan
 • Kitzbergerová Kristýna
 • Křikavová Linda
Trac
http://josef.fsv.cvut.cz/trac/pin2/wiki/2010/b
SVN
http://josef.fsv.cvut.cz/svn/pin2/2010/b
Dokumentace
DokumentacePrezentace

C

Webová interaktivní mapa města Klimkovice

Cílem projektu je tvorba webové interaktivní mapy města Klimkovice. Okrajově tak navazuje na semestrální práci s názvem GPS Track & Photo vyhotovenou v předmětu Free Software GIS (zimní semestr 2009/2010). Mapová aplikace bude zpracována v aplikačním rozhraní (dále jen API) serveru amapy.cz ve formátu HTML. Prvky použité v tomto API budou dále důkladně popsány a vysvětlena jejich dílčí funkce. Rovněž bude odůvodněn výběr tohoto prostředí a jeho porovnání s API dalších mapových serverů. Vzhledem k tomu, že tvorba této mapové aplikace bude probíhat ve spolupráci s informačním centrem města Klimkovice, bude její podoba konzultována jak s vyučujícím, tak s oprávněným městským úředníkem. Výsledná podoba projektu bude poté umístěna k nahlédnutí na webových stránkách města v sekci Turistické informace.

 • Šindelářová Lucie
 • Šmejkalová Pavla
 • Šalanda Ondřej
 • Vala Ondřej
Trac
http://josef.fsv.cvut.cz/trac/pin2/wiki/2010/c
SVN
http://josef.fsv.cvut.cz/svn/pin2/2010/c
Dokumentace
DokumentacePrezentace

D

Doplnenie geodetických výpočetných funkcií do softvéru KOKES

Cieľom projektu je doprogramovanie chýbajúcich výpočetných funkcií do softvéru KOKEŠ. Doterajšia množina výpočetných funkcií v programe KOKEŠ obsahuje základne geodetické výpočty, ktoré sme sa rozhodli doplniť a rozšíriť o chýbajúce funkcie ako (výpočet výšok neprístupného objektu z jedného a z viacerých stanovísk, prevody súr. systémov, atd..) Všetky funkcie budú napísané v programovacom jazyku KOKES BASIC. K jednotlivým úlohám bude napísaná nápoveda tzv. HELP.

 • Antolík Peter
 • Dzurov Martin
Trac
http://josef.fsv.cvut.cz/trac/pin2/wiki/2010/d
SVN
http://josef.fsv.cvut.cz/svn/pin2/2010/d
Dokumentace
DokumentacePrezentace

E

Převod geodetických souřadnic z formátu STX do formátu DXF

Cílem projektu je rozšířit možnosti tvorby grafických geodetických výstupů zejména v prostředí linuxových operačních systémů, s využitím kreslicích nástrojů CADových systémů - zejména pro QCad. QCad nemá dávkový import souřadnic, jež je nezbytný pro vyhotovení jakéhokoliv geodetického díla. Výsledkem projektu má být na platformě nezávislý konverzní program, který vygeneruje DXF soubor, obsahující body ze zadaného souboru formátu STX (nativní formát programu Kokeš, který umí generovat v zásadě všechny ostatní komerční geodetické programy), dále určený ke zpracování ve výše uvedeném kreslícím systému. Program bude případně doplněn jednoduchým modulem pro tvorbu základní liniové kresby dle specifikace DKM zadáváním čísel spojovaných bodů.

 • Čížek David
 • Kašpar Vlastimil
Trac
http://josef.fsv.cvut.cz/trac/pin2/wiki/2010/e
SVN
http://josef.fsv.cvut.cz/svn/pin2/2010/e
Dokumentace
Technická dokumentaceUživatelská dokumentacePrezentace

Harmonogram

Viz také Trac Roadmap.

 1. 19.2. • Úvodní přednáška
 2. 26.2. • Rozdělení do skupin, témata, zdroje dat, technické zázemí...
 3. 05.3. • Konzultace
 4. 12.3. • Konzultace
 5. 19.3. • Konzultace
 6. 26.3. • Konzultace
 7. 02.4. • Děkanské volno
 8. 09.4. • Společná kontrola postupu prací na projektech
 9. 16.4. • Konzultace
 10. 23.4. • Konzultace
 11. 30.4. • Předběžná prezentace projektů (od 14h!)
 12. 07.5. • Odevzdání projektů
 13. 14.5. • Prezentace projektů, závěrečné hodnocení

Poznámka: Tučně jsou označeny termíny s povinnou účastí.

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D E
Prezentace projektu (vystoupení) 1 4 4 5 3 3
Prezentace (PDF) 2 5 4 4 5 4
Dokumentace 4 5 2 3 3 4
Technické řešení 4 5 4 2 3 3
Celkové hodnocení 11 4.91 3.27 3.00 3.36 3.54
A B C B B