153INKA Interaktivní kartografie

Z GeoWikiCZ

Anotace

Principy distribuování map na internetu. Statické publikování map, klikací mapy, dlaždicování rastrových dat. Mapové servery (UMN MapServer). Instalace UMN MapServeru, princip jeho fungování, konfigurace pomocí mapfile a šablon. Konkrétní tvorba mapserverové aplikace. Rozšíření funkčnosti mapového serveru pomocí technologií AJAX, PHP. Alternativní možnosti k mapovým serverům (API mapových portálů, rastrové prohlížečky rozsáhlých dat). ArcGIS Server, princip fungování, tvorba konkrétních aplikací.

 • 153INKA (0+2)
 • doporučený 8. semestr bakalářského studia, volitelný předmět


Prezentace k ArcGIS Server 10.1 dostupné na gisserver

Pravidla semestrálních prací:

 • každé téma zpracuje buď jeden student nebo tým 2 studentů
 • téma bude zpracováno formou 15-minutové prezentace
 • prezentaci dodá student elektronicky předem

Navrhovaná témata semestrálních prací:

Aplikační:

 1. Vytvoření funkční webové mapové aplikace s uživatelským rozhraním
  1. UMN MapServer + vybrané rozhraní (OpenLayers, ka-Map, Fusion, GeoMoose, MapBender, p.mapper, msCross, MapFish)
  2. Google maps API + vlastní JavaScript
  3. ArcGIS Server + vlastní tematická aplikace (Silverlight, Flex)
  4. Feature service ArcGIS Serveru - vzdálená editace dat pomocí webové mapové aplikace
  5. Geoprocessing service ArcGIS Serveru - publikace geoprocesingového nástroje formou služby


Teoretické:

 1. Představení projektu GeoServer
 2. Představení projektu deegree
 3. Dlaždicování dat (MapTiler, TileCache)
 4. Styled Layer Descriptor (SLD) jako doplněk k WMS
 5. Web Map Context (WMC)
 6. Katalogové webové mapové služby
 7. Standard GML
 8. Detailní popis databáze EPSG
 9. Databázové uložení mapfile (produkt MapStorer)
 10. Tvorba kartografických symbolů pro MapServer (složené linie, šrafování ploch, bodové značky, TrueType fonty)
 11. Zajímavé zdroje dat (GeoRSS a KML)
 12. LandXML, CityGML


Cokoliv dalšího s čím přijdete a mě to zaujme...