152VTVG Výuka v terénu VG - úloha3

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín cvičení

2 - 4.6.2008

Termín zpracování cvičení

5 - 6.6.2008

Název úlohy

Vývoj převýšení geoidu nad elipsoidem podél profilu vedoucího údolím Šáreckého potoka z měření GPS a technické nivelace

Zadání úlohy

Náplní cvičení je určení změny převýšení geoidu (kvazigeoidu) z rozdílů elipsoidických výšek a normálních výšek měřených v profilu. V průběhu cvičení budou elipsoidické výšky získány měřením metodou D-GPS a normální výšky měřením metodou technické nivelace.

Body profilu budou předem stabilizovány v blízkosti bodů nivelační linie, procházející podél profilu, a budou studenty nivelačně připojeny k nivelačním značkám. Souřadnice bodů profilu budou zárověň zaměřeny studenty metodou D-GPS. Z rozdílů elipsoidických a normálních výšek bude skupinou vyhodnoceno převýšení geoidu.

Při zpracování cvičení vyhodnotí skupina přesnost obou měření na celém profilu a významnost zjištěné změny převýšení geoidu.