151YPU2 Pozemkové úpravy 2

Z GeoWikiCZ

Anotace

Zpracování pozemkových úprav v k.ú. Veliká Ves u Prahy. Využití programové aplikace Proland. Součástí aplikace Proland je grafický systém Kokeš a geografický informační systém MISYS. Zaměření na geodetické činnosti při KPÚ. Kompletace výsledného elaborátu KPÚ.

Doporučená literatura

  1. Vlasák, J., Bartošková, K.: Pozemkové úpravy. Skriptum. Vydavatelství ČVUT. Praha 2009.
  2. Zákon č.139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
  3. Vyhláška č.545/2002 o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
  4. Dumbrovský, M., Mezera, J.: Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP. Praha 2004.

Cvičení a přednášky, středa, 16:00 - 19:50, B977

Vyučující: Ing. Kateřina Bartošková, B928, katerina.bartoskova@fsv.cvut.cz

Harmonogram

Harmonogram výuky a zadání úloh