151PUH Pozemkové úpravy

Z GeoWikiCZ
Volitelný předmět 151PUZ Pozemkové úpravy pro obor H je v letním semestru 2008/2009 vyučován podle podkladů a pravidel předmětu 151PUG.