Žádost o přejmenování navazujícího magisterského oboru Geoinformatika na obor Geomatika na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vážená akreditační komise,

obracíme se na vás s žádostí o přejmenování našeho akreditovaného navazujícího dvouletého magisterského oboru Geoinformatika na obor Geomatika.

Studijní obor Geoinformatika byl (společně s oborem Geodézie a kartografie) součástí žádosti o akreditaci prezenčního dvouletého navazujícícího magisterského programu Geodézie a kartografie, Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební ze dne 10. listopadu 2009. Tato žádost (po zapracování připomínek Akreditační komise) byla schválena rozhodnutím o akreditaci č.j. 19370/2010 s platností do 7/31/2018. Akreditační žádost byla součástí přechodu z dobíhajícího modelu 4+1.5 na strukturované studium se standardní dobou bakalářského studia 3 roky a dvouletého navazujícího studia. První tříletí bakaláři programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT budou absolvovat v příštím akademickém roce 2013-2014, nově akreditované obory dvouletého navazujícího magisterského programu Geodézie a kartografie doposud nebyly otevírány (první ročník bude otevřen v akademickém roce 2014-2015) a přejmenování oboru Geoinformatika na Geomatika proto nemůže zapříčinit žádné dvojznačnosti či jiné formální komplikace.

Hlavním cílem žádosti o přejmenování oboru je dosažení souladu se Zákonem č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (§ 14 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.) a prováděcí vyhláškou č. 31/1995 Sb., která neuvádí obor geoinformatika, ale pouze obory Geodézie a kartografie a Geomatika. Naši absolventi oboru Geoinformatika jsou takto prozatím vyřazeni z možnosti ucházet se o získání úředního oprávnění (tj. možnosti přihlásit se k odborným zkouškám). Geoinformatika na ČVUT byla přitom vždy koncipována jako geodetický obor a profil absolventů se v tomto odlišoval od všech ostatních akreditovaných oborů geoinformatika na jiných školách. Pokud bude naší žádosti vyhověno, vyřeší se letitý problém s uznáváním vzdělání našich inženýrů geoinformatiků.

Impulsem k předložení žádosti byla i nedávná debata na téma definice páteřních oborů, kterou jsme vedli s kolegy ze stále pracovní skupiny pro geovědy a dalšími kolegy. Jedním z páteřních oborů by měla být i geodézie, jejíž náplň je jasně definována zmíněným zeměměřickým zákonem, se kterým je geomatika plně v souladu, právě tak jako struktura předmětů naší geoinformatiky (kompatibilitu s geomatikou akreditovanou na ZČU v Plzni na Fakultě aplikovaných věd lze snadno ověřit, jde primárně o geodetické studijní obory).

Přestože to s naší žádostí souvisí jen nepřímo, chtěli bychom zmínit, že na Fakultě stavební ČVUT v Praze dochází k zásadní organizační změně geodetických kateder, původně čtyř, dnes tří, které budou transformovány na katedry dvě, katedru inženýrské geodézie a katedru geomatiky. O definici pojmů geoinformatika a geomatika se někdy diskutuje, nezpochybnitelnou skutečností ale je, že oba obory ve světě existují. Věříme, že naše žádost napomůže k upřesnění terminologie odborného profilu absolventů a bude proto přínosem nejen pro nás. Pro nově připravovanou katedru geomatiky bude studijní obor geomatika na ČVUT hlavním studijním magisterským oborem, věcná náplň se přitom nijak nemění, protože vyrůstá z dlouholeté tradice výuky geodézie a zeměměřictví v České republice.

Návrh na změnu názvu byl projednán a schválen v Akademickém senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze 24. dubna 2013 a ve Vědecké radě Fakulty stavební ČVUT v Praze 16. května 2013.


prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze
V Praze dne 24. 5. 2013