Časopis Zeměměřič

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Časopis Zeměměřič vychází již od roku 1994. Každé číslo v papírové podobě je rozesíláno všem předplatitelům (téměř 1 600 ks) a dalším potenciálním zájemcům. Náklad časopisu je 2000 ks a časopis je také zdarma rozdáván na některých vzdělávacích akcích, kde má mediální partnerství. Čtenáře časopisu najdete ve většině geodetických, kartografických a fotogrammetrických firem, na pracovištích Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Zeměměřický úřad), na okresních pracovištích Státního pozemkového úřadu, některých ministerstvech, městských a obecních úřadech, ve stavebních a projekčních firmách, realitních a advokátních kancelářích, na středních a vysokých odborných školách apod. Textové články přebírá prostřednictvím své dceřiné společnosti Newton Media také Česká tisková kancelář a distribuuje články Zeměměřiče v rámci své výstřižkové služby k nejrůznější odběratelům.

Časopis Zeměměřič zprvu vycházel 10x ročně jako měsíčník, ve formátu A5. Od roku 2008 vychází jako dvouměsíčník ve formátu A4. Digitální podoba časopisu a archiv všech ročníků naleznete na https://cs.publero.com/archive/zememeric.

Zememeric.cz

Od září 1996 provozuje redakce časopisu Zeměměřič také Web Zeměměřiče na internetu, který kromě některých článků z časopisu obsahuje také aktuální informace a delší materiály z oblastí geodézie, kartografie, ISKN, katastru nemovitostí, fotogrammetrie, DPZ, GIS, GNSS a odborného školství. Na Webu Zeměměřiče naleznete také informace Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK), Komory geodetů a kartografů (KGK), obsah Zpravodaje ČÚZK, soudní znalce v oboru, normy i předpisy a diář akcí. Diskuzní fórum je zastoupeno konferencemi KATASTR, KARTOGRAFIE, GIS, a GPS. Kromě trhu práce a second handu geodetické techniky zde naleznete také seznam odcizených geodetických přístrojů. Velmi navštěvované jsou i WWW stránky zeměměřických firem a databáze firem. Díky vzdálenému přístupu firem a autorů do databáze příspěvků (již od roku 1996) má webové zpravodajství Zeměměřiče předpoklady přinášet aktuální a správné informace.

www.zememeric.cz Web Zeměměřiče
www.zememeric.cz/katalog Katalog geodetických firem
www.zememeric.cz/kradeze Krádeže přístrojů
www.zememeric.cz/2ruka Second hand
www.zememeric.cz/trh-prace Pracovní nabídky
www.zememeric.cz/osobnosti Osobnosti oboru G+K
www.zememeric.cz/diar Diář oborových akcí

Osobnosti oboru G+K

najdete na www.zememeric.cz/osobnosti. Jde o společný projekt redakcí časopisů a zpravodajských portálů Zeměměřič, GEOinformace, GaKO a organizací ČSGK a KGK sdružuje záznamy o mnoha osobnostech české a světové geodézie a kartografie. Databáze obsahuje záznamy společenské rubriky časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO). Dále jsou zde i osobní stránky současníků a záznamy, které udržuje redakce Zeměměřiče. Z databáze se automaticky vypisují na Webu Zeměměřiče kulatá výročí narození a úmrtí a narozeniny v nejbližším týdnu všech osobností databáze.

GEOinformace.cz

Geoinformační křižovatka GEOinformace.cz navazuje na časopis GEOinformace, vydávaný v letech 2002-2006, a informační portál GEOinformace.cz, který byl provozován v letech 2002-2011. Od roku 2014 sdružuje GEOinformace.cz množství informačních boxů z úřadů, škol, firem, organizací a orgánů státní správy a samosprávy, které pomocí RSS kanálů sdružují aktuality v oblasti geoinformatiky.