155TG4 Teoretická geodézie 4

Z GeoWikiCZ
Verze z 26. 4. 2018, 00:56, kterou vytvořil Holesovsky (diskuse | příspěvky) (Stav úloh)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Astronomické souřadnicové soustavy. Keplerovský a rušený pohyb družic. Nauka o čase. Precese a nutace. Jevy aberačního typu. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Prostorové souřadnicové soustavy. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE).

Doporučená literatura
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2007.
Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2008. (v elektronické podobě zde)

Přednášky

Přednášky probíhají v úterý v místnosti A230 od 14:00 do 15:40.

Přednášející: Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D., B922, <ales.bezdek@fsv.cvut.cz>

Materiály k přednáškám (pdf): zde

Přehled probíraných témat:

 • Úvod do kosmické geodézie
Erathosthenes; zemské zploštění
 • Souřadnicové soustavy
soustava obzorníková, rovníková Sr1/Sr2, ekliptikální; denní pohyb hvězd
 • Měření času
čas rotační, dynamický, atomový; zpomalování rotace Země
 • Dynamika pohybu umělých družic
keplerovský pohyb; poruchové síly; slunečně-synchronní dráhy
negravitační poruchové síly; kosmické počasí
 • Globální referenční systémy
rotace Země (precese, nutace, pohyb pólu); referenční soustava nebeská/terestrická
 • Techniky kosmické geodézie
VLBI, SLR/LLR, DORIS, GNSS, družicová altimetrie, SST
 • Obrácená úloha družicové geodézie
geometrická/dynamická metoda; globální modely gravitačního pole; gravitační pole z inverze GPS poloh družice
 • Družicové geodetické mise
geodetické družice; gravimetrické mise CHAMP, GRACE, GOCE; časově proměnné gravitační pole a jeho aplikace

Cvičení

Termíny cvičení

 • pondělí 14:00 - 15:40 v B976, kruh 58; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
 • středa 8:00 - 9:40 v B978, kruh 60; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu.

Datum Náplň cvičení Zadání Odevzdání Test
19./21.2. Astronomické souřadnicové soustavy.
26./28.2. Ú1: Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami. Ú1
5./7.3. Denní pohyb hvězd.
12./14.3. Ú2: Denní pohyb kosmických těles. Ú2 Ú1
19./21.3. Časomíra.
26./28.3. Ú3: Určení astronomické orientace z měření na Slunce. 1.test. Ú3 Ú2 T1
2./4.4. cvičení se nekoná - Velikonoční pondělí, konzultace, měření.
9./11.4. Ú4: Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek. 2.test. Ú4 T2
16./18.4. ICRS a ITRS, transformace mezi nimi.
23./25.4. Ú5: Průběh geoidu z altimetrických měření. Ú5 Ú4
30.4./2.5. 3.test. T3
7./9.5. Ú5
14./16.5. cvičení se nekoná - výuka v terénu 155VGM (obor G) Ú3

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována měření, samostatnému zpracování úloh, konzultacím, opravám testů, popř. bude jejich náplň uvedena průběžně. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou včas odevzdané a uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy.

Obsah zápočtových testů:

 • T1: Astronomické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi. Denní pohyb kosmických těles.

Příklady na procvičování denního pohybu.

Výsledky výpočetních příkladů 20 - 22 z procvičování denního pohybu.

 • T2: Časy. Měření na Slunce.
 • T3: ICRS, ITRS a transformace mezi nimi. Tektonika zemských desek.

Zadání úloh

 1. Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami
 2. Denní pohyb kosmických těles
 3. Určení astronomické orientace z měření na Slunce
 4. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek
 5. Průběh geoidu z altimetrických měření

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování může být důvodem pro neudělení zápočtu. Úlohy můžete odevzdávat buď v tištěné nebo elektronické podobě. V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG4 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Ú5
1 Hejduková Petra OK ko OK!
2 Hodík Štěpán OK ko
3 Hort Lukáš ko ko OK!
4 Hovorka Ondřej OK
5 Janovský Michal ko ko ko
6 Kala Michael OK OK
7 Krouparová Lenka OK ko ko
8 Kubelová Markéta OK ko OK!
9 Kůdela Petr OK ko OK!
10 Kulovaná Tereza OK ko OK
11 Levínský Jakub OK ko OK!
12 Marousek Václav OK ko ko
13 Mikeš Jakub OK ko OK!
14 Millarová Petra OK ko ko
15 Nejman Stanislav OK ko ko
16 Novotný Michal OK OK OK
17 Novotný Radek OK ko OK!
18 Pasovská Petra OK ko
19 Pecenová Markéta OK OK OK
20 Prager Karel OK ko OK
21 Reindl Tomáš OK OK OK!
22 Seidl Jan OK ko OK
23 Skácelíková Jana OK OK ko
24 Steidl Václav OK ko
25 Šátková Ladislava ko ko ko
26 Šlaufová Zuzana OK
27 Vášová Barbora OK ko
28 Vávrová Veronika OK OK OK
29 Vyroubalová Tereza OK ko OK!
30 Zahradník David OK ko OK
31 Zemánková Anna OK ko

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána

OK! - úloha uznána s výhradami (např.chybějící přesnosti vyrovnaných veličin apod.)