155TG4 Teoretická geodézie 4

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Astronomické souřadnicové soustavy. Keplerovský a rušený pohyb družic. Nauka o čase. Precese a nutace. Jevy aberačního typu. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Prostorové souřadnicové soustavy. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE).

Doporučená literatura
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2007.
Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2008. (v elektronické podobě zde)

Přednášky

Přednášky probíhají v úterý v místnosti A230 od 14:00 do 15:40.

Přednášející: Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D., B922, <ales.bezdek@fsv.cvut.cz>

Materiály k přednáškám (pdf): zde

Přehled probíraných témat:

 • Úvod do kosmické geodézie
Erathosthenes; zemské zploštění
 • Souřadnicové soustavy
soustava obzorníková, rovníková Sr1/Sr2, ekliptikální; denní pohyb hvězd
 • Měření času
čas rotační, dynamický, atomový; zpomalování rotace Země
 • Dynamika pohybu umělých družic
keplerovský pohyb; poruchové síly; slunečně-synchronní dráhy; negravitační poruchové síly; kosmické počasí
 • Globální referenční systémy
rotace Země (precese, nutace, pohyb pólu); referenční soustava nebeská/terestrická
 • Techniky kosmické geodézie
VLBI, SLR/LLR, DORIS, GNSS, družicová altimetrie; realizace ICRS/ITRS/ETRS
 • Obrácená úloha družicové geodézie
geometrická/dynamická metoda; globální modely gravitačního pole; gravitační pole z inverze GPS poloh družice
 • Družicové geodetické mise
geodetické družice; gravimetrické mise CHAMP, GRACE, GOCE; časově proměnné gravitační pole a jeho aplikace

Cvičení

Termíny cvičení

 • pondělí 14:00 - 15:40 v B976, kruh 58; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
 • středa 8:00 - 9:40 v B978, kruh 60; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu.

Datum Náplň cvičení Zadání Odevzdání Test
19./21.2. Astronomické souřadnicové soustavy.
26./28.2. Ú1: Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami. Ú1
5./7.3. Denní pohyb hvězd.
12./14.3. Ú2: Denní pohyb kosmických těles. Ú2 Ú1
19./21.3. Časomíra.
26./28.3. Ú3: Určení astronomické orientace z měření na Slunce. 1.test. Ú3 Ú2 T1
2./4.4. cvičení se nekoná - Velikonoční pondělí, konzultace, měření.
9./11.4. Ú4: Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek. 2.test. Ú4 T2
16./18.4. ICRS a ITRS, transformace mezi nimi.
23./25.4. Ú5: Průběh geoidu z altimetrických měření. Ú5 Ú4
30.4./2.5. 3.test. T3
7./9.5. Ú5
14./16.5. cvičení se nekoná - výuka v terénu 155VGM (obor G) Ú3

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována měření, samostatnému zpracování úloh, konzultacím, opravám testů, popř. bude jejich náplň uvedena průběžně. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou včas odevzdané a uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy.

Obsah zápočtových testů:

 • T1: Astronomické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi. Denní pohyb kosmických těles.

Příklady na procvičování denního pohybu.

Výsledky výpočetních příkladů 20 - 22 z procvičování denního pohybu.

 • T2: Časy. Měření na Slunce.
 • T3: ICRS, ITRS a transformace mezi nimi. Tektonika zemských desek.

Zadání úloh

 1. Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami
 2. Denní pohyb kosmických těles
 3. Určení astronomické orientace z měření na Slunce
 4. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek
 5. Průběh geoidu z altimetrických měření

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování může být důvodem pro neudělení zápočtu. Úlohy můžete odevzdávat buď v tištěné nebo elektronické podobě. V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG4 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Ú5
1 Hejduková Petra OK OK OK OK! OK
2 Hodík Štěpán OK OK OK OK OK
3 Hort Lukáš OK OK OK OK! OK
4 Hovorka Ondřej OK OK OK OK! OK
5 Janovský Michal OK OK OK OK OK
6 Kala Michael OK OK OK OK OK
7 Krouparová Lenka OK OK OK OK OK
8 Kubelová Markéta OK OK OK OK! OK
9 Kůdela Petr OK OK OK OK! OK
10 Kulovaná Tereza OK OK OK OK OK
11 Levínský Jakub OK OK OK OK! OK
12 Marousek Václav OK OK OK OK OK
13 Mikeš Jakub OK OK OK OK! OK
14 Millarová Petra OK OK OK OK OK
15 Nejman Stanislav OK OK OK OK OK
16 Novotný Michal OK OK OK OK OK
17 Novotný Radek OK OK OK OK! OK
18 Pasovská Petra OK OK OK OK OK
19 Pecenová Markéta OK OK OK OK OK
20 Prager Karel OK OK OK OK OK
21 Reindl Tomáš OK OK OK OK! OK
22 Seidl Jan OK OK OK OK OK
23 Skácelíková Jana OK OK OK OK OK
24 Steidl Václav OK OK OK OK! OK
25 Šátková Ladislava OK OK OK OK OK
26 Šlaufová Zuzana OK OK OK OK! OK
27 Vášová Barbora OK OK OK OK! OK
28 Vávrová Veronika OK OK OK OK OK
29 Vyroubalová Tereza OK OK OK OK! OK
30 Zahradník David OK OK OK OK OK
31 Zemánková Anna OK OK OK OK OK

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána

OK! - úloha uznána s výhradami (např.chybějící přesnosti vyrovnaných veličin apod.)


Zkouška

Jak jednou řekl nejmenovaný přednášející, zkouška je prostředkem, jak donutit studenty, aby si prošli a naučili se odpřednášenou látku.

Na zkoušce dostanete několik témat z okruhů probraných během semestru.
Při zkoušce bude dotazováno i na další látku s vybranými tématy související.
Seznam témat sdružených podle okruhů: zde.
V případě nejasnosti, upřesňujícího dotazu apod. mi napište e-mail.

Doporučená literatura

Základním zdrojem jsou pdf kopie prezentací k přednáškám (a Vaše poznámky k nim):

 • Prezentace jsou k dispozici jednotlivě i spojené do jednoho pdf: zde
Pokud jste si stahovali pdf během semestru, některá látka nebyla odpřednášena (např. analýza šumu u inverze GPS poloh na gravitační pole) a nemusíte se ji ke zkoušce učit. Aktuální pdf tyto slajdy neobsahují.

Ucelený výklad (a další informace) k většině probrané látky poskytují skripta (obojí v elektronické podobě zde):

 • Kostelecký J.: Úvod do kosmické geodézie (je to 3. kapitola skript Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.)
 • Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.

Termíny: pátek 18/5, pondělí 28/5, pondělí 4/6, středa 6/6

Na zkoušku je počítáno asi 30 minut. Budete mít 10 min na písemnou přípravu tří témat (tedy velmi stručně, v bodech, na každou odpověď vychází v průměru pouze 3 min).

Těchto odpovědí a dalších témat napříč semestrem se pak bude týkat následující ústní pohovor.
Zkoušení proběhne v kabinetu B922.
Dostavte se do učebny B978 na čas, který si zvolíte:
Zkouška TG4, pátek 18/5: https://doodle.com/poll/s3q2d3e6t9csyd2e
Zkouška TG4, pondělí 28/5: https://doodle.com/poll/768cf2s4zvpm72t9
Zkouška TG4, pondělí 4/6: https://doodle.com/poll/53pbk3ipr5p6aa6y
Zkouška TG4, středa 6/6: https://doodle.com/poll/i6x6s5xtshdhx43v

Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D., B922, <ales.bezdek@fsv.cvut.cz>