Soubory uživatele Landa

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
17. 11. 2005, 14:34 ZOD-cv1-gui.png (soubor) 10 KB Zpracování obrazových dat - Grafická uvítací obrazovka GRASSu 1
17. 11. 2005, 16:24 ZOD-cv1-text.png (soubor) 10 KB Zpracování obrazových dat - Textová uvítací obrazovka GRASSu 1
17. 11. 2005, 16:35 ZOD-cv1-dm61.png (soubor) 18 KB Zpracování obrazových dat - GIS Manager ve vývojové větvi GRASSu 6.1 1
17. 11. 2005, 16:48 ZOD-cv1-g.list-gui.png (soubor) 6 KB Zpracování obrazových dat - GUI modulu g.list 1
17. 11. 2005, 16:57 ZOD-cv1-d.rast vect.png (soubor) 493 KB Zpracování obrazových dat - Vizualizace rastrových a vektorových dat v GRASS monitoru 1
21. 11. 2005, 19:01 ZOD-cv4-test-tm1 tm2.png (soubor) 4 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - Vstupní kanály tm1 a tm2 2
21. 11. 2005, 19:16 ZOD-cv4-test-operace12.png (soubor) 9 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - (a) tm1 + tm2; (b) tm1 - tm2; (c) tm1 * tm2; (d) tm1 / tm2; (e) 1.0 * tm1 / tm2 1
21. 11. 2005, 19:18 ZOD-cv4-p74.png (soubor) 347 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - Podíl obrazu (tm7/tm4) - tabulka barev rainbow 1
21. 11. 2005, 19:20 ZOD-cv4-ndvi-rainbow.png (soubor) 438 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - NDVI - tabulka barev rainbow 1
21. 11. 2005, 19:21 ZOD-cv4-ndvi-tb.png (soubor) 460 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - NDVI - vlastní tabulka barev 1
21. 11. 2005, 19:22 ZOD-cv4-ndvi-legenda.png (soubor) 206 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - Zobrazení NDVI a legendy 1
21. 11. 2005, 19:22 ZOD-cv4-ndvi-legenda1.png (soubor) 313 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - zobrazení NDVI a podruhé 1
21. 11. 2005, 19:23 ZOD-cv4-r ndvi.png (soubor) 56 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - Reklasifikovaný NDVI 1
21. 11. 2005, 19:25 ZOD-cv4-temp celsius.png (soubor) 159 KB Zpracování obrazových dat (cv4) - Teplota povrchu 1
23. 11. 2005, 19:15 ZOD-cv2-d rast-catlist.png (soubor) 406 KB Zpracování obrazových dat (cv2) - Zobrazení vybraného intervalu hodnot rastrových buněk (podkladová barva červená) 1
23. 11. 2005, 19:17 ZOD-cv2-d rast num.png (soubor) 24 KB Zpracování obrazových dat (cv2) - Číselné hodnoty jednotlivých rastrových buněk 1
23. 11. 2005, 19:22 ZOD-cv2-r colors.png (soubor) 417 KB Zpracování obrazových dat (cv2) - Demonstrace různých tabulek barev (ryg, vlastní, grey, grey.eq) 1
24. 11. 2005, 13:59 ZOD-cv3-rozdeleni-tm5.png (soubor) 14 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Spekrální odrazivost v jednotlivých kanálech družicové scény LandSat-TM5 (převzato z GRASS příručky) 1
24. 11. 2005, 14:08 ZOD-cv3-histogram-tm1 1.png (soubor) 6 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Histogram prvního kanálu družicové scény LandSat-TM5 1
24. 11. 2005, 14:09 ZOD-cv3-histogram-tm1 cast.png (soubor) 6 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Histogram prvního kanálu družicové scény LandSat-TM5 - vybraná část snímku 1
24. 11. 2005, 14:18 ZOD-cv3-histogramy tm.png (soubor) 14 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Histogramy jednotlivých kanálů družicové scény LandSat-TM5 1
24. 11. 2005, 14:30 ZOD-cv3-histogram-tm1 2.png (soubor) 6 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Histogram prvního kanálu družicové scény LandSat-TM5 (vlastní tabulka barev) 1
24. 11. 2005, 14:31 ZOD-cv3-tm1-tb1.png (soubor) 298 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - První kanál družicové scény LandSat-TM5 s nastavenou tabulkou barev (tb1.txt) 1
24. 11. 2005, 14:32 ZOD-cv3-tm1-tb2.png (soubor) 363 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - První kanál družicové scény LandSat-TM5 s nastavenou tabulkou barev (tb2.txt) 1
24. 11. 2005, 14:36 ZOD-cv3-rgb his.png (soubor) 19 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Barevné modely RGB a IHS 1
24. 11. 2005, 14:40 ZOD-cv3-rgb grey.png (soubor) 505 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - 1
24. 11. 2005, 14:42 ZOD-cv3-rgb grey.eq.png (soubor) 865 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Barevná syntéza ve skutečných barvách - tabulka barev grey.eq 1
24. 11. 2005, 14:45 ZOD-cv3-rgb 234.png (soubor) 889 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Barevná syntéza v nepravých barvách - 234 1
24. 11. 2005, 14:45 ZOD-cv3-rgb 354.png (soubor) 912 KB Zpracování obrazových dat (cv3) - Barevná syntéza v nepravých barvách - 354 1
28. 11. 2005, 23:14 ZOD-cv5-tm1-tm1 p3.png (soubor) 102 KB Zpracování obrazových dat (cv5) - Detail prvního kanálu LandSat-TM5: vlevo originální data, vpravo po aplikaci filtru "prostého průměrování" (3x3) 1
28. 11. 2005, 23:16 ZOD-cv5-ker9 prumer3.png (soubor) 9 KB Zpracování obrazových dat (cv5) - Testovací data: vlevo originální data, vpravo po aplikaci filtru prostého průměrování, velikost kernelu 3x3 1
28. 11. 2005, 23:17 ZOD-cv5-ker9 prumer5.png (soubor) 9 KB Zpracování obrazových dat (cv5) - Testovací data: vlevo originální data, vpravo po aplikaci filtru prostého průměrování, velikost kernelu 5x5 1
28. 11. 2005, 23:19 ZOD-cv5-tm1-low-pass.png (soubor) 316 KB Zpracování obrazových dat (cv5) - Originální data, data po aplikaci filtru s nízkou a vysokou propustností 1
28. 11. 2005, 23:20 ZOD-cv5-tm1-tm1 gauss.png (soubor) 87 KB Zpracování obrazových dat (cv5) - Detail prvního kanálu LandSat-TM5: vlevo originální data, vpravo po aplikaci Gaussova filtru 1
5. 12. 2005, 09:12 ZOD-cv6-tm1 tm1 sobel.png (soubor) 562 KB Zpracování obrazových dat (cv6) - Vybraný detail prvního pásma LandSat-TM5, vlevo originální data, vpravo po aplikaci Sobelova filtru 1
5. 12. 2005, 09:17 ZOD-cv6-tm1 tm1 hrany.png (soubor) 79 KB Zpracování obrazových dat (cv6) - Detekované hrany po binarizaci (vlevo) a jejich ztenčení (vpravo) 1
5. 12. 2005, 09:17 ZOD-cv6-rgb hrany.png (soubor) 528 KB Zpracování obrazových dat (cv6) - Prezentace výsledků Sobelova filtru, na pozadí barevná syntéza ve skutečných barvách 1
5. 12. 2005, 09:22 ZOD-cv6-tm1 roberts prewitt.png (soubor) 509 KB Zpracování obrazových dat (cv6) - První kanál LandSat-TM5, Robertsův a Prewittův operátor 1
5. 12. 2005, 13:02 ZOD-cv6-rgb voda.png (soubor) 862 KB Zpracování obrazových dat (cv6) - Maskování vodních ploch určených práhováním tm4, barevná syntéza ve skutečných barvách a vektorová vrstva vodních ploch 1
5. 12. 2005, 13:24 ZOD-cv6-tm1 tm1 mlp.png (soubor) 550 KB Zpracování obrazových dat (cv6) - První pásmo LandSat-TM5 - původní data, po aplikaci modifikovaného La Placeova filtru 1
5. 12. 2005, 13:31 ZOD-cv6-tm1 tm1 o2.png (soubor) 510 KB Zpracování obrazových dat (cv6) - První pásmo LandSat-TM5 - původní data, po aplikaci ostřícího operátoru 1
5. 12. 2005, 14:15 Martin landa detail.jpg (soubor) 9 KB obrazově, Zbuzany, Terezino tenisové centrum 1
12. 12. 2005, 18:58 ZOD-cv7-i points.png (soubor) 76 KB Zpracování obrazových dat (cv7) - Volba vlícovacích bodů v grafickém okně GRASSu 1
12. 12. 2005, 18:59 ZOD-cv7-rgb243.png (soubor) 693 KB Zpracování obrazových dat (cv7) - RGB barevná syntéza 243: MSS, TM, ETM+ 1
12. 12. 2005, 18:59 ZOD-cv7-nastaveni regionu.png (soubor) 5 KB Zpracování obrazových dat (cv7) - Formulář pro nastavení výchozího regionu 1
12. 12. 2005, 22:05 ZOD-cv8-pc1-6.png (soubor) 423 KB Zpracování obrazových dat (cv8) - Přehled PC kanálů 1
12. 12. 2005, 22:06 ZOD-cv8-pca1.png (soubor) 4 KB Zpracování obrazových dat (cv8) - Redukce dat příznakového prostoru dvou kanálů satelitního snímku, amplituda A se redukuje na A' - převzato z GRASS příručky 1
12. 12. 2005, 22:06 ZOD-cv8-pca2.png (soubor) 4 KB Zpracování obrazových dat (cv8) - Zobrazení bodových dat jako standardizovaných datových vektorů x1 až x5 s prvními dvěma přidruženými ortogonálními komponentami - vektory PCA1 a PCA2 v polárním zobrazení (vlevo) a bodová data v karté 1
17. 12. 2005, 23:30 ZOD-cv8-rgb2ihs.png (soubor) 21 KB Zpracování obrazových dat (cv8) - Postup při zvýšení geometrického rozlišení prvních tří pásem LandSat7-ETM+ metodou transformace RGB → IHS → RGB 1
17. 12. 2005, 23:30 ZOD-cv8-rgb ihs detail.png (soubor) 258 KB Zpracování obrazových dat (cv8) - Detail scény, RGB syntéza ve skutečných barvách (321); vlevo originální data, vpravo po transformaci RGB → IHS → RGB 1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka