C++ Bc. 11

Z GeoWikiCZ
Verze z 26. 2. 2006, 17:53, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Statistika úspěšnosti testů

Příklady ke zkoušce z programování jsou označovány přirozenými čísly. Posloupnost čísel testů nemusí být souvislá, hodnota nejvyššího čísla testu není předem známa.

O úspěšnosti jednotlivých testů jsou vedeny záznamy. Čísla zadaných úspěšných testů jsou průběžně zapisována, čísla neúspěšných testů jsou zapisována se jako záporná.

Napište funkci uspesnost(), která ze vstupního proudu načte registrovaná data a spočte relativní úspěšnost všech zaznamenaných testů.

struct Test {
 float uspesnost;
 int  celkem;
};

typedef std::map<int, Test> Data;

void uspesnost(std::istream& input, Data& data);

Příklad vstupních dat:

 1 2 3 -2 -1 4 1 6 1 3
-4 2 -1 3 -7 1 -1 4 -2 -1
-2 3 1 -3 4 6 -7 -1 1 1

Výpis výsledků úspěšnosti:

cislo celkem uspesnost 
  1  12   0.58
  2   5   0.40
  3   5   0.80
  4   4   0.75
  6   2   1.00
  7   2   0.00

[ Zpět | C++ ]