Aktuality

Z GeoWikiCZ
Verze z 21. 11. 2005, 20:24, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (→‎GRASSWikiCZ: - pouze doplnena diakritika...)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

GRASSWikiCZ

webové stránky "České skupiny uživatelů GISu GRASS" [1] byly manuálně převedeny do Wiki [2].

Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Doubravy

14. 12. 2005 od 9. hodin B 161

téma: Zpracování rastrových mapových podkladů pro využití v oblasti GIS a katastru nemovitostí

Komise:

předseda: prof. Ing. Jan Kostelecký, DrS.
oponenti: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
Ing. Jiří Poláček, CSc.
členové: Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Doc. Ing. Pavel Novák, PhD.
Ing. Cyril Ron, CSc.
školitel: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.