154ING4 Inženýrská geodézie 4

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách [http://k154.fsv.cvut.cz/ katedry speciální

Anotace

Přednášky předmětu navazují na předcházející přednášky inženýrské geodézie. Přibližují základy tradičního oboru důlního měřictví a specifikují speciální geodetické práce při výstavbě tunelů, metra, při zaměřování specifických přírodních i umělých podzemních prostor včetně budování geodetických bodových polí a rozborů jejich přesnosti.

Doporučená literatura
 1. Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - 2. vydání. ČVUT Praha 2006, dotisk 2008.
 2. http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154 .
 3. Kovanič, L. - Matouš, J. - Mučka, A.: Důlní měřictví. SNTL 1990
 4. Vyhláška Českého báňského úřadu č.435/1992 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č.158/1997 Sb.
 5. Webové stránky Českého báňského úřadu.


Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Témata přednášek

 1. Úvod do problematiky, historický vývoj. Základní terminologie. Právní podklady.
 2. Geodetické základy. Práce v hlubinných dolech. Bodová pole, mapová dokumentace.
 3. Činnost podle vyhlášky ČBÚ č.435/1992 Sb.
 4. Připojovací a usměrňovací měření.
 5. Poklesové kotliny, problematika pohornické krajiny.
 6. Geodetické práce při povrchové těžbě surovin. Určování kubatur.
 7. Měření specifických podzemních prostor.
 8. Měřické práce při projektování a výstavbě tunelů.
 9. Řízení ražby a tunely křivkové.
 10. Geodézie při výstavbě a provozu metra.
 11. Práce na metru a při výstavbě kolektorů.
 12. Měřické práce při výstavbě vodohospodářských štol a tunelů.
 13. Ve prospěch výuk v terénu.

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a jsou blokována:

U1 – Připojovací měření na povrchu
U2 – Připojovací měření v podzemí
H – Hloubkové připojení
P – Prorážkový polygon.

Bližší pokyny, doplňující studijní materiály, harmonogram výuky včetně zařazení testů a zejména předběžná interaktivní kontrola výsledků úloh jednotlivých měřických čet podle modifikovaných kritérií vyhlášky ČBÚ č.435/1992 Sb. jsou pro každý akademický rok uvedeny na stránkách http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154.

Podmínky pro získání zápočtu

Jsou zveřejněny na výše uvedených stránkách předmětu. Především se jedná o aktivní účast na cvičeních, nezávislé zpracování výsledků a technické zprávy, výsledky podle modifikovaných kritérií vyhlášky ČBÚ č.435/1992 Sb.