154GED3 Geodézie 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 5: Řádek 5:
 
* Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 
* Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 
* Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 
* Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
* Rozsah: 3+3
+
* Rozsah: 2+3
* Počet kreditů: 6
+
* Počet kreditů: 5
 
* Ukončení: z, zk
 
* Ukončení: z, zk
  

Aktuální verze z 10. 11. 2020, 12:00

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154GED3
 • Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Úvod do problematiky výškových měření. (Základní pojmy. Druhy výšek. Metody výškových měření, výškový systém ČR, stabilizace a signalizace výškových bodů).
 2. Nivelace. (Podstata metody, nivelační přístroje libelové a kompenzátorové, nivelační latě a podložky, nivelační metody, technologie nivelačních měření, druhy nivelace (technická a přesná), příprava k měření, zkoušky a rektifikace. Laserové nivelační přístroje).
 3. Nivelace pokračování
 4. Nivelace pokračování
 5. Chyby a přesnost nivelačních prací, mezní odchylky. Vyrovnání výsledků nivelačních měření. Speciální nivelační práce. Nivelace profilů. Plošná nivelace.
 6. Hydrostatická nivelace. Jednotky měření tlaku vzduchu, barometrické měření výšek. Trigonometrické měření výšek předmětu (princip, použití, přesnost).
 7. Stručná teorie refrakce.
 8. Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) ve vysokohorském terénu. TUVR v plochém terénu. Měřené veličiny při TUVR a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky. Centrace a redukce zenitových úhlů. Určování centračních prvků, výšek horizontu teodolitu a cílového znaku.
 9. Způsoby měření zenitových úhlů - eliminace systematických chyb. Připojovací měření. Matematické redukce měřené délky. Tři základní postupy pro potřeby polohopisu a výškopisu. Výpočet převýšení a výšek při TUVR. Ekonomické zhodnocení metody.
 10. Podrobné měření výškopisné. Terénní reliéf a jeho znázorňování. Tachymetrie - princip, přístroje a pomůcky. Nitková tachymetrie. Odvození tachymetrických rovnic. Tachymetrie s elektrooptickými dálkoměry - velkoplošná a bloková tachymetrie. Kancelářské výpočetní a zobrazovací práce.
 11. Jednoduché výškové vytyčovací úlohy - vodorovná a skloněná přímka a rovina, vytyčení vrstevnice, zátopové čáry apod.
 12. Přehled přednesené látky. Požadavky ke zkoušce.

Cvičení

Organizace cvičení

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry.

Náplň cvičení

 • U_1 Souřadnice a výška bodu
 • U_2 Výška předmětu
 • U_3 Určení vodorovné a obecné roviny
 • U_4 Tachymetrie
 • U_5 Technická nivelace
 • U_6 Přesná nivelace
 • U_7 Digitální model terénu, řešení vrstevnic

Doporučená literatura

 • Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.