Pedagogická rada - 2009-09-21

Z GeoWikiCZ
Verze z 23. 9. 2009, 08:54, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (zapis PR z 21.9.2009)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Zápis z pedagogické rady programu G+K stavební fakulty ČVUT v Praze,
konané dne 21.9.2009

přítomni (bez titulů): Blažek, Čepek, Halounová, Huml, Kočandrlová, Mervart, Mikš, Pospíšil, Procházka, Štroner
omluveni: Kostelecký, Krpata

Hlavním bodem jednání bylo projednání návrhu předsedy pedagogické rady oborů G a H, studijního programu geodézie a kartografie prof. Čepka ze dne 21.9.2009 na novou akreditaci studijních oborů G a H pro rozdělení na 3 roky bakalářského studia a 2,5 roku magisterského studia. Po diskuzi byl návrh jednomyslně odsouhlasen.

Pro včasné podání návrhu nové akreditace je třeba vyplnit do 9.10.2009 formuláře E (charakteristiky předmětů) a formuláře H (charakteristiky garantů předmětů), a to jedenkrát v elektronické podobě a třikrát v písemné podobě s originálními podpisy. Vyplnění formulářů za všechny předměty garantované jednotlivými katedrami oboru a za předměty v jednotlivých modulech (tedy i za předměty garantované katedrami jiných oborů) zajistí příslušné katedry a do výše uvedeného termínu předají kompletní formuláře předsedovi PRO.

V Praze dne 22.9.2009
Aleš Čepek, předseda PR G+K

Zapsal: Procházka