155PKAR Projekt - kartografie

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155PKAR
 • Garant předmětu:

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • Přednášející:

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

 • Rozsah: 0+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: kz

Anotace

Cílem projektu je zkombinovat veškeré znalosti z předchozích předmětů Kartografie a GIS a samostatně vytvořit kartografické dílo. Jedná se o tvorbu mapy (mapového plakátu) o rozměru min. A2, kde mapová pole budou zabírat alespoň 2/3 plochy. Zbylé místo bude doplněno dalšími grafickými prvky (obrázky, grafy) a texty. Téma mapy je libovolné, každý student si na začátku zvolí téma své mapy, které bude konzultovat během prvních tří týdnů výuky. Po odsouhlasení tématu student sám zpracovává mapu, případně konzultuje problémy. Během první poloviny semestru jsou na cvičeních přednášena základní kartografická témata související s tvorbou map (obsahové a kompoziční prvky map, barvy, písmo, jazyk mapy, metody tematické kartografie, nejčastější kartografické chyby, grafické zpracování, DTP, tisk).

Kontroly

Před každým kontrolním dnem (odevzdání vždy do pondělní půlnoci) student do systému Moodle vloží vyplněný příslušný formulář, který popisuje jeho práci. Šablony formulářů budou k dipozici v systému Moodle.

Kritéria pro hodnocení projektu

 • (20%) správná aplikace metod tématické kartografie - min. 3 jevy v hlavní mapě
 • (20%) splnění zásad kartografie - projekce, kompoziční prvky, klasifikace dat, generalizace dat
 • (20%) originalita, obtížnost, samostatnost
 • (10%) design
 • (10%) infografika - min. 1 graf
 • (10%) oponentura
 • (10%) prezentace

Cvičení

Cvičení v LS 2023/2024 probíhají:

 • ve čvrtek od 09:00 do 11:50 (B973)

Cvičící:

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
Mgr. Petra Justová
Ing. Josef Münzberger
Ing. Marek Hoffmann


Harmonogram cvičení

Datum Program
22.2. ZADÁNÍ PROJEKTU, ukázky studentských prací, přehled vhodného software, zdroje dat
29.2. PŘEDNÁŠKA - (ne)tradiční metody tematické kartografie (kartogram+kartodiagram) + Q&A témata projektu
7.3. KONTROLNÍ DEN 1 - konzultace témat
14.3. PŘEDNÁŠKA - geokódování, hexagonální síť, postprocessing + Q&A
21.3. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
28.3. děkanské volno
4.4. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
11.4. KONTROLNÍ DEN 2 - konzultace průběhu prací
18.4. PŘEDNÁŠKA - infografika, layout, popisy + Q&A
25.4. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
2.5. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
9.5. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
16.5. KONTROLNÍ DEN 3 - prezentace výsledků