155PKAR Projekt - kartografie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155PKAR
 • Garant předmětu:

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • Přednášející:

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

 • Rozsah: 0+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: kz

Anotace

Cílem projektu je zkombinovat veškeré znalosti z předchozích předmětů Kartografie a GIS a samostatně vytvořit kartografické dílo. Jedná se o tvorbu mapy (mapového plakátu) o rozměru min. A2, kde mapová pole budou zabírat alespoň 2/3 plochy. Zbylé místo bude doplněno dalšími grafickými prvky (obrázky, grafy) a texty. Téma mapy je libovolné, každý student si na začátku zvolí téma své mapy, které bude konzultovat během prvních tří týdnů výuky. Po odsouhlasení tématu student sám zpracovává mapu, případně konzultuje problémy. Během první poloviny semestru jsou na cvičeních přednášena základní kartografická témata související s tvorbou map (obsahové a kompoziční prvky map, barvy, písmo, jazyk mapy, metody tematické kartografie, nejčastější kartografické chyby, grafické zpracování, DTP, tisk).

Kontroly

Před každým kontrolním dnem (odevzdání vždy do pondělní půlnoci) student do systému Moodle vloží vyplněný příslušný formulář, který popisuje jeho práci. Šablony formulářů budou k dipozici v systému Moodle.

Kritéria pro hodnocení projektu

 • (30%) správná aplikace metod tématické kartografie - min. 3 jevy v hlavní mapě
 • (30%) splnění zásad kartografie - projekce, kompoziční prvky, klasifikace dat, generalizace dat
 • (10%) design
 • (10%) infografika - min. 1 graf
 • (10%) oponentura
 • (10%) prezentace

Cvičení

Cvičení v LS 2022/2023 probíhají:

 • ve čvrtek od 09:00 do 11:50 (B973)

Cvičící:

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
Mgr. Petra Justová
Ing. Josef Münzberger
Ing. Marek Hoffmann


Harmonogram cvičení

Datum Program
23.2. ZADÁNÍ PROJEKTU, ukázky studentských prací, přehled vhodného software, zdroje dat
2.3. PŘEDNÁŠKA - (ne)tradiční metody tematické kartografie (kartogram+kartodiagram)
9.3. PŘEDNÁŠKA - geokódování, hexagonální síť, postprocessing + Q&A
16.3. KONTROLNÍ DEN 1 - konzultace témat
23.3. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
30.3. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
6.4. děkanské volno
13.4. KONTROLNÍ DEN 2 - konzultace průběhu prací
20.4. PŘEDNÁŠKA - infografika, layout + Q&A
27.4. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
4.5. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
11.5. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
18.5. KONTROLNÍ DEN 3 - prezentace výsledků