155MAPO Mapování

Z GeoWikiCZ
Verze z 6. 10. 2023, 18:52, kterou vytvořil Muzik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základní údaje o předmětu

  • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
  • Kód předmětu: 155MAPO
  • Garant předmětu:

Ing. Martin Tauchman

  • Přednášející:

Ing. Martin Tauchman

  • Rozsah: 2+3
  • Počet kreditů: 5
  • Ukončení: z,zk

Anotace

Náplní předmětu Mapování je tvorba digitálních katastrálních map a problematika jednotlivých způsobů obnovy katastrálního operátu. Důraz je kladen na pochopení nového katastrálního mapování, přičemž si studenti prakticky vyzkouší provádět zjišťování hranic jako hlavní tvůrčí etapu při tvorbě nové katastrální mapy a rovněž principy a metody podrobného měření a tvorbu výkresu digitální katastrální mapy. Předmět se zabývá i historickým vývojem mapování na území ČR a mapováním výškopisu. Studenti se v rámci tohoto předmětu dozví i informace k digitální mapě veřejné správy a digitální technické mapě.

Na cvičeních jsou řešeny praktické úlohy týkající se obnovy katastrálního operátu novým mapováním a ukázky tvorby výškopisu. K zadání i odevzdávání úloh je využito aplikace Moodle. Součástí cvičení jsou i aktivity v terénu a diskuze k řešení různých situací při obnově operátu mapováním, které vycházejí ze skutečných případů.