155KAT2 Kartografie 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Kartografie, kartografická díla, jazyk mapy, základní obsahové prvky map, jejich zobrazování a generalizace. Vývoj kartografie, historická mapování českých zemí. Současné státní mapové dílo ČR - civilní a vojenské, digitální topografická data (ZABAGED). Tematické mapy, metody kartografické prezentace statistických údajů. Projekt mapy. Mezinárodní organizace a aktivity v kartografii.

Přednášky

Přednášející: Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

středa 14:00–15:50 (C208)

datum náplň přednášek přednáší
27.9. Definice kartografie, druhy kartografických děl, mapové sbírky, kartografické firmy TJ
4.10. Jazyk mapy JC
11.10. Metody zobrazování reliéfu na mapách JC
18.10. Kartografická generalizace. Obsahové prvky map. 1 TJ
25.10. Kartografická generalizace. Obsahové prvky map. 2 TJ
1.11. Tematické mapy. Barvy na mapách. Kompozice map. TJ
8.11. odpadá -
15.11. Vývoj kartografie TJ
22.11. Státní mapové dílo středního měřítka – civilní TJ
29.11. Státní mapové dílo středního měřítka – vojenské TJ
6.12. Barvy a barvové prostory. Kartografická polygrafie – předtisková příprava. TJ
13.12. Tiskové techniky TJ
20.12. rezerva

Cvičení

Vyučující: Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ph.D., Mgr. Petra Justová, Ing. Josef Münzberger

středa 8:00–9:50 a 10:00–11:50 (B870)

Materiály na cvičení jsou k dispozici v prostředí Moodle.

datum náplň cvičení vyučující
27.9. Úloha 1 (analýza dat a jejich vizualizace do mapy) TJ
4.10. Úloha 1 (analýza dat a jejich vizualizace do mapy) TJ
11.10. Úloha 2 (OCAD) TJ
18.10. Úloha 2 (OCAD) TJ
25.11. Úloha 2 (OCAD) TJ
1.11. Úloha 2 (OCAD) TJ
8.11. Úloha 2 (OCAD) - pouze konzultace 8:00 TJ
15.11. Úloha 3 (metody TK - kartogram, kartodiagram) PJ, JM
22.11. Úloha 3 (metody TK - kartogram, kartodiagram) PJ, JM
29.11. Úloha 3 (metody TK - kartogram, kartodiagram) PJ, JM
6.12. Úloha 4 (tvorba mapy z dat ZABAGED) TJ
13.12. Úloha 4 (tvorba mapy z dat ZABAGED) TJ
20.12. Úloha 4 (tvorba mapy z dat ZABAGED) TJ

Otázky ke zkoušce

 1. Definice kartografie, vývoj a význam kartografie, související obory.
 2. Kartografie v soustavě věd, struktura (členění) kartografie, současné směry vývoje.
 3. Vývoj kartografie – přínos antiky
 4. Vývoj kartografie – středověk (O-T mapy, portolány)
 5. Vývoj kartografie – renesance (vliv objevných cest)
 6. Nejstarší mapy našich zemí – mapy jednotlivců
 7. Kartografická díla – mapy, plány, soubory, díla, státní díla, atlasy, glóbusy.
 8. Třídění map a atlasů. Naše národní atlasy. Významné kartografické firmy, mapové sbírky.
 9. Základní obsahové prvky map, jejich zobrazování a generalizace.
 10. Kartografická generalizace – činitelé, metody.
 11. Jazyk mapy, kartografická sémiologie, mapové znaky (bodové, liniové a areálové), písmo na mapách.
 12. Geografické názvosloví na mapách.
 13. Reliéf a metody jeho interpretace
 14. Historická topografická mapování našich zemí.
 15. Závazná státní mapová díla a referenční systémy v ČR (vládní nařízení č.430/2006)
 16. Státní mapové dílo vojenské – vojenské topografické mapy (vznik, vývoj, geodetické a kartografické základy, měřítková řada, klad a značení listů, nová řada topografických map (po 5. obnově – změny).
 17. Státní mapové dílo vojenské – tematické mapy, digitální data, dostupnost produktů.
 18. Státní mapové dílo středního měřítka – civilní (Základní mapa ČR, vznik, měřítková řada, klad a značení listů, geodetické a kartografické základy ZM)
 19. ZABAGED – vznik, obsah, využití, význam. Tematické mapy na podkladu ZM. Dostupnost map a digitálních produktů.
 20. Tematické mapy – obsah map, třídění podle obsahu. Základní a nadstavbové kompoziční prvky map. Barvy na mapách.
 21. Metody kartografického vyjadřování na tematických mapách
 22. Kartogramy, kartodiagramy - druhy, velikostní stupnice.
 23. Projekt mapy, redakční plán. Autorské právo v kartografii.
 24. Kartometrické vlastnosti map. chyby na mapách.
 25. Mezinárodní, evropské a národní organizace z oboru geodézie a kartografie.
 26. Evropské a mezinárodní projekty.