GeoWikiCZ:Přehled šablon

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z Přehled šablon GeoWikiCZ)

Novou šablonu může technicky vzato založit každý uživatel. Protože jde ale o nástroj, který na GeoWikiCZ primárně slouží ke kategorizaci článků a výhledově k udržení jednotného vzhledu a celkové koncepce, je vhodné, aby zakládání nových šablon koordinovali správci wiki. Pokud potřebujete založit novou šablonu, obraťte se proto prosím na správce.

Šablony, které plní kategorii výuka

Přehled šablon pro zařazení do hierarchie kategorií GeoWikiCZ. Šablona se zařazuje jako na začátek stránky před anotaci (pozor na prázdné řádky, které představují vertikální formátování). Například {{GIS}}

{{Výuka}}

{{Geoinformatika}}
{{Databáze}}
{{GIS}}
{{ZOD}}
{{GRASS}}
{{Programování}}
{{C++}}
{{Python}}
{{Kartografie}}
{{Katastr}}
{{Mapování}}
{{Matematika}}
{{Pozemkové úpravy}}
{{Různé}}
{{TCV}}
{{Technická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}
{{Speciální geodézie}}

{{PT články}}

{{Aktuality}}

Šablona {{GNU}}

Šablona {{GNU}} plní kategorii stejného jména.

Šablona {{Studium}}

Samostanout šablonou je {{Studium}}, která plní kategorii stejného jména. Označuje články, které mají spíše adminsitrativní povahu, informace pro zájemce o studium, zápisy z pedagogické rady a pod., tj. netýkají se přímo výuky studentů. V některých případech jsou šablony {{Studium}} a {{Výuka}} použity společně.

Šablona {{Pedagogická rada}}

Samostatná šablona {{Pedagogická rada}} je určena pro označování textů, které souvisejí s činností Pedagogické rady studijního programu Geodézie a kartografie.

Šablona {{Lidé}}

Šablona {{Lidé}} je určena pro označování osobních stránek uživatelů GeoWikiCZ.

Různé

{{bullet}}

Symbol bullet používaný v archivu aktualit, přehledu zápisů pedagogické rady i jinde.

{{Citat | text | URL | text odkazu}}

Zeleně zapsaný citát se zarovnáním "pravý praporek", parametry jsou text citátu, URL a popis k URL.

{{Historické dokumenty | k výročí | autor | zdroj}}

Plní kategorii "Historické dokumenty"

{{Studijní plány v PDF}}

Šablona pro odkazy na plány studijního programu geodézie a kartografi ve formátech PDF a Excel na fakultnim webu

{{Odstraněno}}

Šablona slouží pro označení článků. které byly z různých důvodů odstraněny z GeoWikiCZ, ale nebylo vhodné je přímo smazat, mají být smazány později a pod.

{{SQLTABLE | jméno tabulky}}
{{SQLTABLE2 | atribut1 | atribut2}}
{{SQLTABLE3 | atribut1 | atribut2 | atribut3}}

...

{{SQLTABLE9 | atribut1 | atribut2 | atribut3 | ...}}

Šablony pro zobrazení SQL tabulek, například viz cvičná databáze OSDL.

{{Studium}}

Šablona označuje články z kategorie studium, tj. takové, které se týkají studijní agendy a ne přímo výuky

{{Upravit}}

Šablona označuje články, které nejsou dokončeny nebo potřebují upravit

{{GrassPrikaz}}

Šablona vytvoří odkaz na manuálovou stránku příkazu GRASSu.

{{Aktuálně}}

Upozornění na aktuality

{{GFOSS}}

Free Software a Open Source v geoinformatice

{{QT}}

Plní kategorii Qt software

{{Kniha}}

Vytvoří odkaz na zdroj knih, viz Knihovna

{{Laboratoř dálkového průzkumu Země}}

Plní kategorii "Laboratoř dálkového průzkumu Země"

{{Aktuálně}}

Aktuality

{{GK}}

Geodézie a kartografie (viz úvodní strana)

{{Cviceni}}

Předchozí • stránka předmětu • další

{{OSGeoREL}}

Open Source Geospatial Research and Education Laboratory

{{Wikipedia}}

Článek na Wikipedii jako externí odkaz

{{Toc}}

Obsah jako plovoucí objekt.

{{Fig}}

Standardizované vložení obrázku

{{ArcCR500}}

Odkaz na dataset ArcCR500, viz cvičení 153GS01

{{Zastaralé}}

Zastaralé články s odkazem na aktualní materiály.