154ING3 Inženýrská geodézie 3

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154ING3
 • Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. J. Procházka, CSc.
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné. Velmi se doporučuje účast zejména na prvních třech přednáškách. Tyto přednášky povede Ing. Petr Polák, který je uznávaným odborníkem zejména v oblasti inženýrské geodézie, je lektorem ČÚZK pro školení žadatelů o oprávnění pro geodetické činnosti ve výstavbě a je taky členem zkušební komise pro získání tohoto oprávnění.

Harmonogram přednášek

 1. Legislativa v IG (část 1)
 2. Legislativa v IG (část 2)
 3. Legislativa v IG (část 3)
 4. Legislativa - doplněk; dokumentace pro územní a stavební řízení
 5. Navrhování geometrické přesnosti
 6. Přesnost vytyčování staveb - objekty s prostorovou skladbou, objekty liniové a plošné
 7. Geodézie a stavebnictví
 8. Činnosti geodeta v investiční výstavbě a využití nových technologií
 9. Aplikace IG v mostním stavitelství
 10. Aplikace IG v průmyslu
 11. Aplikace IG ve vodním hospodářství
 12. + Metrologie

Cvičení

Organizace cvičení

Cvičení se koná dle harmonogramu. Je požadována 100% aktivní účast na cvičeních. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení. Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží neschopenku, jinak nemůže být omluven. Známkované úlohy a testy musí být hodnoceny za E či lépe. Při známce F se úloha vrací k přepracování. Kontrolní testy musí být splněny za E či lépe. Na každý neúspěšný test hodnocený za F má student možnost jedné opravy. Podrobněji viz . „Souhrnný návod ke cvičení“.

Náplň cvičení

 • 1. úloha - Analytické řešení osy komunikace
 • 2. úloha - Vytyčení úsečky polárními souřadnicemi
 • 3. úloha - Měření náklonů

Doporučená literatura

 • Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
 • Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
 • Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.