155PUG Pozemkové úpravy

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 153PUG Pozemkové úpravy)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Anotace

Úvod do oboru pozemkové úpravy, historický vývoj, pozemkové úpravy jako způsob obnovy katastrálního operátu.

Jednotlivé etapy procesu zpracování pozemkových úprav, účastníci pozemkových úprav, pozemkové úpravy jako nástroj krajinného plánování.

Potřebné technické a mapové podklady, jejich roztřídění a zpracování, jednotlivé činnosti geodeta a projektanta, součinnost orgánů státní správy.

Plán společných zařízení (PSZ), zásady navrhování společných zařízení a celkového návrhu pozemkové úpravy.

Praktická cvičení - seznámení a procvičení vybraných činností projektanta a geodeta.

Přednášky

Přednášející:

Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)

Ing. Kateřina Jusková (katerina.juskova at fsv.cvut.cz)


Doporučená literatura: viz návody ke cvičení

Podmínky pro účast na cvičení a získání klasifikovaného zápočtu v LS 17/18

  • podrobné podmínky pro cvičení jsou uvedeny v kurzu MOODLE společně s návody ke cvičení
  • úlohy musí být odevzdány do konce výuky v učebnách (nelze je odevzdávat ve zkouškovém období letního semestru)
  • klasifikace úloh, testu a celého cvičení je uvedena v návodech ke cvičení
  • termíny pro test jsou uvedeny v harmonogramu cvičení

Cvičení LS 2017/2018

úloha Název termíny
1 Nároky vlastníků viz harmonogram
2 PSZ + návrh cesty viz harmonogram
3 Návrh nových pozemků viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení 155PUG

Zadání úloh a návody ke cvičení