155FTG3 Fotogrammetrie 3

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 153FTG3 Fotogrammetrie 3)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti samostatně zpracovávají semestrální projekt. Cílem předmětu je prakticky se seznámit prostřednictvím tohoto projektu s digitálními technologiemi používanými v současné době v letecké fotogrammetrii. Náplní projektu je tvorba digitálního ortofota v zadané oblasti. Projekt studenti zpracovávají na digitální fotogrammetrické stanici PhoTopoL nebo ImageStation SSK.

Doporučená literatura

 1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
 2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

Přednášející: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

V rámci tohoto předmětu nejsou konány klasické přednášky. Seminární formou za aktivní účasti studentů jsou probrány následující tématické okruhy:

 1. Digitální ortofoto (DO) - základní charakteristiky
 2. Technologický postup při tvorbě digitálního ortofota
 3. Fotogrammetrický projekt - základní charakteristiky
 4. Analytická aerotriangulace - definice a vztah k technologii tvorby DO
 5. Digitální model terénu - tvorba a využití v kontextu fotogrammetrie
 6. Úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez ..

Cvičení

V průběhu semestru zpracovávají studenti samostatně ve dvoučlenných skupinách projekt - tvorba digitálního ortofota zadané části území. Jednotlivé etapy a jejich výsledky konzultují s vyučujícím. Na závěr projektu prezentují studenti referát na téma týkající se řešené problematiky - digitální ortofoto.

V průběhu prací na projektu studenti projdou tyto hlavní technologické kroky:

 1. Založení fotogrammetrického projektu
 2. Vnitřní orientace snímků
 3. Sběr dat pro výpočet prvků vnější orientace
 4. Výpočet analytické aerotriangulace pro zadaný blok snímků
 5. Tvorba digitálního modelu terénu - práce ve stereomódu
 6. Tvorba digitálního ortofota
 7. Závěrečné úpravy obrazových dat - maskování, mozaikování, výřez mapových listů
 8. Ověření přesnosti výstupů

Podrobnější informace k projektu a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]