152ZFG Základy fyzikální geodézie

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 152ZFG)

Anotace

Základy klasické geometrické vyšší geodézie, řešení úloh na referenčním elipsoidu, souřadnicové systémy a jejich transformace, vývoj geodetických polohových základů. Popis tíhového pole Země jako pole vektorového a skalárního. Aproximace tvaru Země jako geoidu nebo hladinového elipsoidu. Důsledky těchto postupů pro geodézii (geoid, kvazigeoid, výšky).

Doporučená literatura
 1. Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
 2. Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
 3. Zeman A.: Fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2005.
 4. Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 1997.
 5. Heiskanen W.A., Moritz H.: Physical geodesy, W.H. Freeman and Company, 1967.
 6. Hofmann-Wellenhof B., Moritz H.: Physical geodesy. SpringerWienNewYork, 2006.

Přednášky

Přednášky probíhají každé pondělí v přednáškové místnosti C221 od 12:00 do 14:30.

Přednášející: Ing. Jan Holešovský

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • kruh 16: čtvrtek 8:00 - 9:40 B976, cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
 • kruh 17: čtvrtek 12:00 - 13:40 B976, cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.

Datum Program Zadání Odevzdání Test
20.2. zadání úl1
27.2. samostatné zpracování
6.3. zadání úl2 úl1
13.3. samostatné zpracování
20.3. zadání, test úl.1+2 úl3 T1+2
27.3. doplnění zadání 3.úl. úl2
3.4. samostatné zpracování
10.4. zadání, test úl.3 úl4 úl3 T3
17.4. samostatné zpracování
24.4. test úl.4 úl4 T4
29.4. individuální opravy úloh, testů
1.5. státní svátek
8.5. státní svátek
15.5. cvičení se nekoná (výuka v terénu)


Zadání úloh

 1. Helmertova prostorová transformace
 2. Transformace mezi systémy
 3. Geodetická úloha na kouli a na elipsoidu
 4. Transformace souřadnic z ETRF2000 do S-JTSK

Technické zprávy odevzdávejte v elektronické podobě ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci ZFG a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: ZFG/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Podmínky pro získání zápočtu

 • Účast na všech cvičeních, na nichž je zadávána nová úloha, viz harmonogram cvičení.
 • Dodržení termínů odevzdání úloh, viz harmonogram cvičení.
 • Prokázání dostatečných znalostí řešené problematiky v testech následujících po odevzdání jednotlivých řešených úloh.
 • V případě neúspěchu v průběžných testech má každý student možnost jedné opravy každého testu.

Stav úloh

číslo zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4 úl5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

OK - úloha uznána

ko - úloha vrácena k opravě

Zkouška

Přehled témat ke zkoušce obsahuje dokument ZFG_okruhy_ke_zk_2014.pdf.