155TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155TCV2)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Vyrovnání podmínkových měření, kombinované vyrovnání, vyrovnání geodetických sítí. Odhad jednotkové variance, Studentovo rozdělení. Bodový a intervalový odhad, testování statistických hypotéz.

Doporučená literatura

Zkouška

termín 11. 6.

zadání

zadání 1

{1.623, 1.592, 0.6265, 0.6118} {1.6324, 1.6418, 0.6049, 0.6036} {1.6263, 1.6184, 0.6255, 0.6292} {1.6318, 1.6242, 0.5997, 0.6162}

zadání 2

{1.6067, 1.6176, 0.5854, 0.6144} {1.6183, 1.6279, 0.6193, 0.612} {1.6188, 1.606, 0.6392, 0.6097} {1.6242, 1.6228, 0.591, 0.6225}

zadání 3

{1.5986, 1.6306, 0.6158, 0.6153} {1.6092, 1.6005, 0.6164, 0.5989} {1.6036, 1.6081, 0.6164, 0.6257} {1.6166, 1.6177, 0.6407, 0.6137}

zadání 4

{1.6187, 1.615, 0.6295, 0.6522} {1.6197, 1.6036, 0.6173, 0.6187} {1.6229, 1.6241, 0.6046, 0.627} {1.6153, 1.6274, 0.6127, 0.6151}

zadání 5

{1.6014, 1.6444, 0.6102, 0.5983} {1.6077, 1.6027, 0.6321, 0.6082} {1.6194, 1.5905, 0.6373, 0.6193} {1.6216, 1.6324, 0.6072, 0.6162}

zadání 6

{1.6303, 1.6182, 0.6203, 0.6385} {1.6242, 1.6099, 0.6174, 0.6265} {1.6195, 1.6068, 0.6197, 0.6231} {1.6116, 1.603, 0.6137, 0.6255}


Okruhy otázek ke zkoušce

Průběh zkoušky:

  • písemný test - numerické řešení příkladů
  • ústní zkoušení - otázky z teorie

Testové příklady lze řešit na počítači v učebně nebo s využitím vlastního počítače.

Ústní zkoušení bude v místnosti B923.

Přednášky

Přednášky probíhají podle rozvrhu.

Přednášející:

Podklady k přednáškám

Animace vyrovnání geodetické sítě. Ke spuštění této animace je třeba nahrát soubor se souřadnicemi a záměrami, např. tento.

Přehled různých způsobů vyrovnání metodou nejmenších čtverců

Vztah střední elipsy chyb a kovarianční matice

Cvičení

Obsah cvičení navazuje na témata přednášek, které dále rozvíjí formou příkladů.

Řešené příklady na vyrovnání vázané sítě:

Zadání 3 Zadání 4

Cvičící:

Pravidla cvičení jsou popsána v samostatném dokumentu.

Rozvrh:

Kruh G16 G17
Čas Po 16:00 Út 10:00
Místnost B973 B973
Vyučující L. Soukup L. Soukup

Harmonogram cvičení

1. týden 19.2.-20.2. Počítání příkladů na vyrovnání podmínkových měření
2. týden 26.2.-27.2. Počítání příkladů na vyrovnání podmínkových měření
3. týden 5.3.-6.3. Zadání úlohy na vyrovnání vázané geodetické sítě
4. týden 12.3.-13.3. Řešení úlohy na vyrovnání vázané geodetické sítě
5. týden 19.3.-20.3. Řešení úlohy na vyrovnání vázané geodetické sítě
6. týden 26.3.-27.3. Zadání úlohy na vyrovnání volné geodetické sítě
7. týden 2.4.-3.4. Řešení úlohy na vyrovnání volné geodetické sítě
8. týden 9.4.-10.4. Řešení úlohy na vyrovnání volné geodetické sítě
9. týden 16.4.-17.4. Řešení úlohy na vyrovnání volné geodetické sítě
10. týden 23.4.-24.4. Příprava na test
11. týden 30.4. , 3.5. Test na vyrovnání geodetické sítě

Zadání 1 Zadání 2 Zadání 3 Zadání 4

Různé

Seznamovací a referenční příručky pro Matlab

Gama: domovska stranka projektu (dokumentace, priklady)

Gama-local zkompilovaná pro OS Windows Funkce pro Křovákovo zobrazení

Příklady vstupních souborů pro program gama-local

Příklad zadání ke zkoušce.

Příklad skutečné technické zprávy.


Zdeněk Lukeš <zdenek.lukes@fsv.cvut.cz>