Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Z GeoWikiCZ
Verze z 1. 2. 2014, 20:19, kterou vytvořil Cajthaml (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<div align="right"> <small>English version</small> </div> __NOTOC__left|220px|thumb == '''…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

English version

Cajthaml.jpg

Jiří Cajthaml

katedra geomatiky
Fakulta stavební
ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
místnost B806, tel. +420 224 354 730, fax +420 224 355 419
e-mail: jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz


disertační práce Nové technologie pro zpracování a zpřístupnění starých map

diplomová práce "Databázové operace v grafickém informačním systému Infomapa 9"

Výzkum:

Témata výzkumu:

 • vizualizace pomocí mapových serverů
 • výzkum starých map
 • geografické informační systémy
 • georeferencování a transformace map

Aktuálně řešené projekty:

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF13P01OVV007 "Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí" (hlavní řešitel za ČVUT, 2013-2017)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF12P01OVV043 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" (hlavní řešitel za ČVUT, 2012-2015)

Ukončené řešené projekty:

 • Projekt SGS SGS13/057/OHK1/1T/11 "Testování a publikace rastrových a vektorových dat na mapových serverech" (člen týmu, 2013)
 • Projekt FRVŠ 1021/2012 "Rozvoj laboratoře mobilních geoinformačních technologií" (hlavní řešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky" (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 2345/2012 "Rozvoj a rozšíření studijního portálu pro podporu výuky digitální kartografie" (webový portál) (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" (člen týmu, 2012)
 • Projekt MŠMT COST OC10011 "Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti" (člen týmu, 2010 - 2012)
 • Projekt GAČR 205/09/P102 "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" (hlavní řešitel, 2009 - 2011)
 • Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" (člen týmu, 2010 - 2011)
 • Projekt FRVŠ 1424/2010 "Elektronické studijní materiály pro podporu výuky digitální kartografie" (webový portál) (spoluřešitel, 2010)
 • Projekt GAČR 205/07/0385 "Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720" (člen týmu, 2007 - 2009)
 • Projekt FRVŠ 1810/2009 "Webový portál pro podporu výuky GIS" (spoluřešitel, 2009)
 • Projekt GAČR 205/04/0888 "Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska" (člen týmu, 2004 - 2006)
 • Projekt IGS ČVUT CTU0613911 "Old Maps Internet Presentation - Overview of Possibilities" (hlavní řešitel, 2006)
 • Projekt IGS ČVUT CTU0503311 "Webové mapové servery" (hlavní řešitel, 2005)

Publikace a výsledky:


Členství:

Výuka:

Členství v akademických orgánech:


Vyučované předměty bc. a mgr. studia:

Vyučované předměty Ph.D. studia:

Vedení studenti doktorského studia (Ph.D.):


Vedené studentské práce:

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

Knihovna:

Seznam knih u mě v kanceláři