Pro zájemce o studium

Z GeoWikiCZ
Verze z 5. 12. 2007, 12:21, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (+ DOD)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná v pátek 18. ledna 2008 v 9:00, více viz [1]. Obecné informace o studiu na Stavební fakultě ČVUT v Praze a o všech studijních programech a studijních oborech najdete na [2].

Studijní program Geodézie a kartografie

Studium02.jpg

Studijní program geodézie a kartografie obsahuje dva studijní obory

Oba obory jsou strukturovány na bakalářské a magisterské studium

  • bakalářské studijní programy jsou čtyřleté
  • magaisterské studijní programy jsou 1.5 leté (tři semestry)

Magisterký studijní obor geodézie a kartografie je navazujícím oborem

  • bakalářský obor geodézie a kartografie
  • bakalářský obor geoinformatika

Magisterký studijní obor geoinformatika je navazujícím oborem pro

  • bakalářský obor geoinformatika
  • bakalářský obor geodézie a kartografie
  • bakalářský obor vodní hospodářství a vodní stavby
  • bakalářský obor inženýrství životního prostředí
  • bakalářský obor informační systémy ve stavebnictví

Navazujíci magisterský obor vyjadřuje příbuznost profesních zaměření a to, že studenti s výborným prospěchem z vyjmenovaných bakalářských oborů Fakulty stavební ČVUT v Praze jsou do navazujícího magisterského programu přijímáni bez přijímacích zkoušek. Ostatní studenti musí skládat přijímací zkoušky.