Pro zájemce o studium

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Následující text uvádí odpovědi na často kladené otázky, základní strukturu studijního programu Geodézie a kartografie a odkazy na další informace, určené zájemcům o studium na některém z naších studijních oborů.

Často kladené otázky

Studium na oborech Geodézie a kartografie a Geoinformatika

Studium02.jpg
Otázka
Co je vlastně cílem studia?'
Odpověď
Cílem jsou absolventi, kteří nebudou mit problem se uplatnit a hlavně uplatnit se v profesi, která je bude těšit, motivovat, obohacovat, ...
Bc2007-532.jpg
Otázka
Co bych od něj měl očekávat?
Odpověď
Hodně tvrdé a náročné práce, zajímavé předměty, liberální obor ale i spoustu zabavy (ptejte studentů). Studium na technice je náročné!
Otázka
Co je stěžejní ve studiu?
Odpověď
Záleží na úhlu pohledu. To nejdůležitější ale je naučit se učit a být připraven na celoživotní vzdělávání. Studium nekončí obdržením diplomu.
Otázka
Na co se klade důraz?
Odpověď
Na schopnost samostatného a logického myšleni. Šprtání vzorečků a tupé memorování nepatří na vysokou školu.

Jaké byly důvody vzniku oboru Geoinformatika

ZOD-cv11-i class.png
Otázka
Můžete mi důvody vzniku oboru Geoinfromatika na Vaši fakultě šířeji objasnit?
Odpověď
Motivace, která vedla k akreditaci nového oboru Geoinformatika byla jasně popsány v pracovním dokumentu Motivace pro otevření nového studijního oboru Geoinformatika (2004). Možná bychom dnes něco formulovali mírně jinak, vše podstatné ale platí stále. Nešlo přitom o nějaké momentální hnutí mysli, ale o logický výsledek dlouhodobého vývoje. Geodeti vždy měli k aplikované informatice velmi silné vazby (zpracování a interpretace dat je nedílnou součástí naší profese).
Geoinformatiku je přitom nutno vidět v širším kontextu dalších oborů, které náležejí stálé pracovní skupině pro geografické obory Akreditační komise MŠMT. V současnosti jsme svědky procesu informatizace všech oborů. Geoinfromatika v tomto smyslu ukazuje směřování nejen geodézie a kartografie, ale všech geovědních oborů.
Otázka
Co po absolvování oboru Geoinformatika budu umět a budu moci dělat?
Odpověď
Budete se moci věnovat jak geodézii, tak aplikované informatice v oblasti geografických informačních systémů (nejen GIS!), budete se ale moci také živit třeba jako taxikář ... to totiž nezáleží na škole, ale jen na Vás! Rozhodně se nemusíte obávat nezaměstnanosti.

Zajímá mě geografie, matematika, informatika ...

Otázka
Protože mě zajímá geografie a na střední škole jsem se začal věnovat více matematice a informatice, rozhodl jsem se zvolit Vaši fakultu a obor geoinformatika, v kterém doufám se tyto tři věci skloubí. Je tomu tak?
Odpověď
Jsme přesvědčení, že na tuto otázku lze odpovědět kladně. Geodézie jako studijní obor měla vždy tak trochu univerzitní nádech. Ať už to byly obory jako kartografie nebo akcent na matematiku. Na naší fakultě jsme jediní, kteří výuku matematiky udrželi anebo dokonce posílili (což je případ geoinformatiky). V tomto smyslu je geoinfromatika ještě "netechničtější" obor než geodézie a pokud se podíváte na prostor povinně volitelných předmětů, pak mi potvrdíte, že jde patrně o jeden z nejliberálnějších technických oborů (co se prostoru povinně volitelných předmětů týče, především na magisterském oboru Geoinformatika).
Otázka
Zajímám se i o geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě UK, které se studuje tam až od 4. ročníku. Je tam méně techniky, více geografie. Je tomu tak? Jaké je Vaše srovnání obou oborů? Výhody a nevýhody? Komu je spíš určena ta či ona škola?
Odpověď
Odpověď na takto položenou otázku nám nepřísluší. Pokuste se získat co možná nejvíce infromací, pokud je to možné, je zajímavé se zeptat studentů a absolventů. Pro zájemce o studium uvádíme přehled českých vysokých škol, na kterých lze studovat geografické obory, pokud si zvolíte kteroukoliv z nich, neuděláte chybu.

Speciální geodézie

K154 hds gen.jpg

Teoretická geodézie

Studijní program geodézie a kartografie

Studijní program geodézie a kartografie tvoří dva studijní obory

Strukturované studium

Oba obory jsou strukturovány na bakalářské a magisterské studium

  • bakalářské studijní obory jsou čtyřleté
  • magaisterské studijní obory jsou 1.5 leté (tři semestry)

Navazující magisterské obory

Navazujíci magisterský obor vyjadřuje příbuznost profesních zaměření a to, že studenti s výborným prospěchem z vyjmenovaných bakalářských oborů Fakulty stavební ČVUT v Praze jsou do navazujícího magisterského programu přijímáni bez přijímacích zkoušek. Ostatní studenti musí skládat přijímací zkoušky.

Magisterký studijní obor geodézie a kartografie je navazujícím oborem

  • bakalářský obor geodézie a kartografie
  • bakalářský obor geoinformatika

Magisterký studijní obor geoinformatika je navazujícím oborem pro

  • bakalářský obor geoinformatika
  • bakalářský obor geodézie a kartografie
  • bakalářský obor vodní hospodářství a vodní stavby
  • bakalářský obor inženýrství životního prostředí
  • bakalářský obor informační systémy ve stavebnictví

Doktorské studium

Po dokončení magisterského studia je možno navázat doktorským studiem (v ČR i zahraničí) a získat titul PhD.

Další odkazy

Den otevřených dveří

Pro zájemce o studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze je pořádán každoročně Den otevřených dveří. Jeho součástí je i exkurze laboratoří studijního programu Geodézie a kartografie, ve které se mohou zájemci seznámit s technikou, která je součástí výuky.

Přehled vysokých škol ...

Přehled vysokých škol, na kterých lze studovat geodézii, geoinformatiku a další příbuzné geografické obory.

Motivace pro otevření oboru Geoinformatika

Geoinfomartika je novým studijním oborem, který rozšířil tradiční výuku geodézie na pražské technice. Motivace pro otevření nového studijního oboru Geoinformatika je jedním z pracovních dokumnetů, které předcházely akreditaci. Aktuální informace o studijním oboru najdete na stránce Geoinformatika.

Kde nás najdete

Interaktivní mapa a schéma značení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze