Nápověda:Obsah

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Proč Wikimedia?

Pokud si kladete otázku, proč jsou naše stránky provozovány pod systémem Wikimedia, podívejte se pro inspiraci na svobodnou encyklopedii Wikipedia.

Jak editovat stránky na GeoWikiCZ

Pro experimenty používejte pískoviště.

Návod v angličtině, jak se snadno a rychle naučit editovat stránky na mediawiki naleznete zde.

Abyste mohli editovat stránky na GeoWikiCZ, musíte se nejprve přihlásit. Pokud nejste registrovaným uživatelem, obratťe se na některého z správců.

Pokud máte alespoň elementární povědomost o HTML, dokážete pracovat se stránkami na wiki během několika málo minut, v podstatě ale HTML nemusíte znát vůbec. HTML příkazy můžete zadávat explicitně, pokud to ale není naprosto nezbytné, je lépe ponechat formátování a prezentaci stránek na systému Wikimedia.

Systém Wikimedia pracuje s poněkud jinou logikou než je klasická organizace souborově orientovaných webových stránek. Wikimedia pracuje s články (articles), jejichž název je klíčem, pod kterým jsou ukládány v databázi. Není zde proto hierarchická organizace dat analogická souborově orientovaným systémům. Pokud jste začátečníky, zakládejte proto prosím nové stránky s rozvahou, jste-li na pochybách, nezdráhejte se zeptat administrátorů.

Pokud uděláte při editaci stránek chybu, nemusíte se obávat, všechny změny jsou uloženy v databázi a vždy je zde možnost nápravu. Viz též stránka Poslední změny.

Nové články zakládejte prosím s rozvahou, v názvu stránky používejte českou diakritiku. Stránky lze přejmenovat, to by se ale mělo dít jen zřídka a v odůvodněných případech. Pokud jste na pochybách obraťte se na správce, rádi vám poradí či pomohou.

Několik příkazů pro formátování textu

 • HTML značky pro nadpisy různých úrovní H1, H2, ... atd. píšeme ve wiki tak, že příslušný text napíšeme mezi jedno, dvě či více znaku rovnítko (=). Například   == Toto je nadpis druhé úrovně ==
 • odstavec je ukončen prázdným řádkem
 • proložený text se zapisuje mezi dvojice znaků apostrof. Například ' ' Proložený text ' '
 • tučný text se zapisuje mezi trojice znaků apostrof. Například ' ' ' Toto je text psaný tučně ' ' '
 • Výčty se zapisují jako řádky ve kterých první znak je hvězdička (*), číslované výčty podobně začínají znakem #. Výčty druhé úrovně začínají dvěma hvězdičami (**), resp. dvěma znaky ##
 • Popisné výčty začínají znakem středník (;) za kterým následuje popiska, dále znak dvojtečka (:) a pak vlastní text.
 • Externí odkazy se zapisují do hranatých závorek [ a ], v závorkách se uvádí nejprve URL a pak mezerou oddělený text. Například [ http://gama.fsv.cvut.cz odkaz na server Gama ]
 • Interní odkazy se zapisují do zdvojených hranatých závorek, pokud odkaz neexistuje, automaticky se vytvoří. Například [ [ Odkaz na novou stránku ] ]. Pokud má bát text odkazu jiný než název článku na wiki, oddělí se znakem svislá čárka ( | ). Například [ [ Odkaz na novou stránku | zde je odkaz na novou stránku ] ]
 • Nejlepším způsobem jak se vytvářet vlastní wiki stránky je opisovat z jiných existujících stránek
 • Pro experimenty používejte pískoviště.
 • pro zápis matematických výrazů slouží značka <math>...</math>, která umožňuje použití podmnožiny příkazů systému TeX, podrobnosti viz http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Formula

Jak zakládat stránky

 • GeoWikiCZ je určena především k prezentaci oboru a ne k osobní prezentaci
 • Názvy článků (tj. webových stránek) volte vždy s diakritikou
 • Název článku je klíčem pro uložení v databázi
 • Nevytvářejte stránky Pokus a podobně, zaplevelovali byste databázi
 • Názvy článků by měly být voleny tak, aby se související články (podkapitoly) nacházely ve výpisu všech stránek (viz speciální stránky) pohromadě. Jako příklad se podívejte na názvy anotací předmětů, kde název tvoří slovo Anotace a kód předmětu z Bílé knihy.
Přejmenování stránky

Stránku lze přejmenovat funkcí "přesunout"; stránka je přejmenována a původní jméno je zachováno jako prazdná stránka, která obsahuje pouze přesměrovánni.

Původní stránku mohou v případě potřeby zrušit pouze administrátoři. Je třeba ale předem ručně opravit všechny stránky, které se na přesměrování odkazují.

Zásady pro pojmenování stránek předmětů

Stránky předmětů vždy začínají kódem z Bílé knihy (používáme číslice a velká písmena) následovaným jmém předmětu, pokud je ro jeden předmět potřeba více stránek, rozližují se vhodným způsobe rozšířením názv. Příklad: 153VTGM Výuka v terénu, mapování

Kategorie

Kategorie je pomůckou pro seskupování článků do jednotlivých tématických množin. Kategorie umožňují automatické indexování a nabízejí přehled souvisejících článků. Více informací na toto téma naleznete na WikiMedia.

Název kategorie volte velmi obezřetně, nejprve se podívejte na seznam již existujících kategorií. Článek přidáme do kategorie nejlépe tak, že na konec stránky vložíme značku

[[Kategorie:<název kategorie>]]

Například:

[[Kategorie:Výuka]]

Vybrané tipy

 • pokud text začíná mezerou, je zpracován jako verbatim (neuplatní se standardní formátování)
 • pokud na stránce nechcete mít záložky [editovat], použijte na stránce makro __ NOEDITSECTION __
 • přehled vybraných maker: __ TOC __   __ NOTOC __   __ NOEDITSECTION __

Správa GeoWikiCZ

SysopFAQ