Geomatika

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Studium01.jpg

Ve školním roce 2006-2007 na Stavební fakultě   ČVUT v Praze otevíráme nový bakalářský studijní obor Geoinformatika, který je akreditován v rámci studijního programu Geodézie a kartografie. O rok později pak otevíráme navazující magisterský studijní obor stejného jména, který bude alternativně přednášen i v angličtině pro zahraniční studenty.

Bakaláři

Studijní obor geoinformatika je zaměřen na disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a informační technologie. Větší důraz je kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly dlouhodobou platnost. Geodézie patří mezi klíčové předmětu povinného studijného základu oboru geoinformatika, akcentována je ovšem geodézie v anglosaském pojetí jako věda zabývající se měřením objektů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí.

Z praktických oborů je v v bakalářském studijním oboru v plném rozahy vyučován katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy.


MagistřiNásledující text byl původně určen jako interní dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o blízké budoucnosti studia geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Věříme ale, že tento stručný text může poskytnout i potřebné informace pro potenciální zájemce, kteří uvažují o studiu geoinformatiky na naší fakultě.

Úplné informace o nově otevíraném oboru naleznete v akreditační žádosti. Studijní obor geoinformatika byl schválen na zasedání Akreditační komise MŠMT 7-8. června 2005. Odborné veřejnosti by nový obor představen na mezinárodní konferenci International Federation of Surveyors (FIG) v Egytské Káhiře, FIG Working Week 2005 (text prezentace ve formatu HTML, PDF, DOC).