Geomatika: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (formulace)
(citát GEON)
Řádek 1: Řádek 1:
Ve akademické roce 2006-2007 na [http://www.fsv.cvut.cz/ Stavební fakultě], [http://www.cvut.cz/ ČVUT v Praze] otevíráme nový bakalářský studijní obor Geoinformatika, který je akreditován v rámci [http://gama.fsv.cvut.cz/ studijního programu Geodézie a kartografie]. O rok později pak otevíráme navazující magisterský studijní obor stejného jména, který bude alternativně přednášen i v angličtině pro zahraniční studenty.
+
<div style="text-align: right; color: green;">
 +
<i>Geoinformatics can be thought as the field in which geoscientists and computer scientists are working together to provide the means to address a variety of complex scientific questions using advanced information technologies and integrated analysis</i><br>
 +
--- [http://paces.geo.utep.edu/research/geoinformatics/geoinformatics_explained_brief.shtml GEON]
 +
</div>
 +
 
 +
Ve akademické roce 2006-2007 byl [http://www.fsv.cvut.cz/ Stavební fakultě],&nbsp;[http://www.cvut.cz/ ČVUT v Praze] otevřen nový bakalářský studijní obor Geoinformatika, který je akreditován v rámci [http://gama.fsv.cvut.cz/ studijního programu Geodézie a kartografie]. V tomto roce otevíráme navazující magisterský studijní obor stejného jména, který bude od příštího akademického roku alternativně přednášen i v angličtině pro zahraniční studenty.
  
 
* [[Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika]]
 
* [[Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika]]

Verze z 2. 3. 2007, 21:19

Geoinformatics can be thought as the field in which geoscientists and computer scientists are working together to provide the means to address a variety of complex scientific questions using advanced information technologies and integrated analysis
--- GEON

Ve akademické roce 2006-2007 byl Stavební fakultěČVUT v Praze otevřen nový bakalářský studijní obor Geoinformatika, který je akreditován v rámci studijního programu Geodézie a kartografie. V tomto roce otevíráme navazující magisterský studijní obor stejného jména, který bude od příštího akademického roku alternativně přednášen i v angličtině pro zahraniční studenty.

Bakaláři

Studium01.jpg

Studijní obor geoinformatika je zaměřen na vědní disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a moderní informační technologie pro hromadný sběr a zpracování dat. Větší důraz je spíše kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly dlouhodobou platnost.

Geodézie patří mezi klíčové předmětu povinného studijního základu oboru, akcentována je ovšem geodézie v anglosaském univerzitním pojetí, jako věda zabývající se studiem zemského tělesa, měřením objektů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí. V rámci teoretická geodézie se studenti seznámí s globálními polohovými systémy, jako je např. systém GPS, a to jak po teoretické tak po praktické stránce.

Studenti se seznámí se základy fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země (DPZ) a dále s geografickými informačními systémy (GIS). Z praktických oborů je v bakalářském studijním oboru v plném rozsahu vyučován katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy.

Studium je soustředěno do několika tématických bloků (informatika, geodézie, profesní zaměření) z nichž každý končí samostatným projektem. Od studentů se očekává samostatná práce, je podporován tvůrčí přístup a logické myšlení, větší váhu mají přednášky, seminární práce a konzultace než povinná cvičení. Obor geoinformatika je koncipován tak, aby navazoval spíše na strukturu vzdělání, kterou poskytují gymnázia než střední průmyslové školy.

Samostatnou skupinu tvoří společenskovědní předměty jako jsou základy práva, rétorika, základy ekonomické teorie a psychologie. Vysokoškolsky vzdělaný odborník má být především vedoucím manažerem s širokým rozhledem, který přesahuje ryze technické obory. Součástí studia je i výuka cizích jazyků. Studenti mohou během studia studovat na zahraničních univerzitách, studium v zahraničí je podporováno.

Absolventi bakalářského oboru Geoinformatika se uplatní v geodetické a kartografické praxi v soukromé sféře, v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, při vedení katastru nemovitostí ČR. Kromě toho najdou uplatnění všude tam, kde je potřeba odborníků v oboru geografických informačních systémů, hromadného sběru geografických dat a jejich zpracování. Jmenovitě jde o širokou oblast životního prostředí, především se zaměřením na informační systémy.

Magistři

Magisterské studium rozvíjí profesní znalosti bakalářského studia, je ale zaměřeno více na teoretické disiplíny a mimo jiné je nezbytným stupněm pro případné postgraduální doktorské studium. Magisterské studium geoinformatiky poskytuje široký prostor pro volbu z rozsáhlé nabídky povinně volitelných předmětů.

Motivace pro otevření nového oboru

Následující text byl původně určen jako interní dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o blízké budoucnosti studia geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Věříme ale, že tento stručný text může poskytnout i potřebné informace pro potenciální zájemce, kteří uvažují o studiu geoinformatiky na naší fakultě.

Úplné informace o nově otevíraném oboru naleznete v akreditační žádosti. Studijní obor geoinformatika byl schválen na zasedání Akreditační komise MŠMT 7-8. června 2005. Odborné veřejnosti by nový obor představen na mezinárodní konferenci International Federation of Surveyors (FIG) v Egytské Káhiře, FIG Working Week 2005 (text prezentace ve formatu HTML, PDF, DOC).