Geomatika: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (přejmenování geoinformatika --> geomatika)
 
(Není zobrazeno 43 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
[[Image:studium01.jpg|right]]
+
{{GK}}
 +
[[Image:studium01.jpg|250px|right]]
 +
[[Soubor:sqltutor-1.png|250px|right|thumb|[[SQLtutor]] pro interaktivní výuku [[SQL]].]]
  
Ve školním roce 2006-2007 na [http://www.fsv.cvut.cz/ Stavební fakultě]   [http://www.cvut.cz/ ČVUT v Praze] otevíráme nový bakalářský studijní obor Geoinformatika, který je akreditován v rámci [http://gama.fsv.cvut.cz/ studijního programu Geodézie a kartografie.] O rok později pak otevíráme navazující magisterský studijní obor stejného jména, který bude alternativně přednášen i v angličtině pro zahraniční studenty.
+
Studijní obor geomatika je zaměřen na vědní disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a moderní informační technologie pro hromadný sběr a zpracování dat. Větší důraz je spíše kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly trvalou platnost.  
  
''' Bakaláři '''
+
Geodézie patří mezi klíčové předměty povinného studijního základu oboru, akcentována je ovšem geodézie v anglosaském univerzitním pojetí, jako věda zabývající se studiem zemského tělesa, měřením objektů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí. V  rámci teoretické geodézie se studenti seznámí s globálními polohovými systémy, jako je např. systém GPS, a to jak po teoretické tak po praktické stránce.
  
Studijní obor geoinformatika je zaměřen na vědní disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a moderní informační technologie pro hromadný sběr a zpracování dat. Větší důraz je spíše kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly dlouhodobou platnost.  
+
Studenti se seznámí se základy fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země (DPZ) a dále s geografickými informačními systémy (GIS). Z praktických oborů je v bakalářském studijním oboru v plném rozsahu vyučován katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy.  
  
Geodézie patří mezi klíčové předmětu povinného studijního základu oboru, akcentována je ovšem geodézie spíše v anglosaském univerzitním pojetí, jako věda zabývající se měřením objektů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí.  
+
Studium je soustředěno do několika tématických bloků (informatika, geodézie, profesní zaměření) z nichž každý končí samostatným projektem. Od studentů se očekává samostatná práce, je podporován tvůrčí přístup a logické myšlení, větší váhu mají přednášky, seminární práce a konzultace než povinná cvičení. Obor geomatika je koncipován tak, aby navazoval spíše na strukturu vzdělání, kterou poskytují gymnázia, než střední průmyslové školy.  
V  rámci teoretická geodézie se studenti seznámé s globálními polohovými systémy, jako je např. systém GPS, a to jak po teoretické tak po praktické stránce.
 
  
Studenti se seznámí se základy fotogrammetrie, dálkového průzkume Země (DPZ) a dále s geografickými inforamčními systémy (GIS). Z praktických oborů je v bakalářském studijním oboru v plném rozahy vyučován katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy.  
+
Studium geoinformatiky ovšem může být atraktivní volbou i pro absolventy střední průmyslové školy zeměměřické, kteří mají dobrý základ v praktickém zeměměřictví a chtějí si rozšířit relativně úzkou specializaci o možnost uplatnění i v jiných oblastech. Vysokoškolsky vzdělaný odborník má být především vedoucím manažerem s širokým rozhledem, který přesahuje ryze technické obory. Součástí studia je i výuka cizích jazyků.  Studenti mohou během studia studovat na zahraničních univerzitách, studium v zahraničí je podporováno.
  
Studium je soustředěno do několika tématických bloků (informatika, geodézie, profesní zaměření) z nichž každý končí samostatným projektem. Od studentů se očekává samostatná práce, je podporován tvůrčí přístup a logické myšlení, větší váhu mají přednášky, seminární práce a konzultace než povinná cvičení. Obor geoinforamtika je koncipován tak, aby navazoval spíše na strukturu vzdělání, kterou poskytují gymnázií než střední průmyslové školy.
+
Absolventi oboru Geomatika se plně uplatní ve všech tradičních sférách geodetické a kartografické praxe v soukromé sféře i v resortu Českého úřadu zeměměřického. Kromě toho se uplatní v oblastech aplikované infomatiky, kde je potřeba odborníků v oboru geografických informačních systémů, hromadného sběru geografických dat a jejich zpracování. Jmenovitě jde také o širokou oblast životního prostředí, především se zaměřením na informační systémy. Absolventi jsou odborníky v oblasti aplikované informatiky se zaměřením na zpracování geodat.
 
 
Samostatnou skupinu tvoří společenskovědní předměty jako jsou základy práva, rétorika, základy ekonomické teorie a psychologie. Vysokoškolsky vzdělaný odborník má být především vedoucím manažerem s širokým rozhledem, který přesahuje ryze technické obory. Součástí studia jsou je i výuka cizích jazyků.
 
 
 
 
 
''' Magistři '''
 
 
 
 
 
<hr/>
 
 
 
Následující text byl původně určen jako interní dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o blízké budoucnosti studia geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Věříme ale, že tento stručný text může poskytnout i potřebné informace pro potenciální zájemce, kteří uvažují o studiu geoinformatiky na naší fakultě.
 
 
 
Úplné informace o nově otevíraném oboru naleznete v [http://geoinformatika.fsv.cvut.cz/akreditace/ akreditační žádosti.] Studijní obor geoinformatika byl schválen na zasedání Akreditační komise MŠMT 7-8. června 2005. Odborné veřejnosti by nový obor představen na mezinárodní konferenci [http://www.fig.net/ International Federation of Surveyors (FIG)] v Egytské Káhiře, FIG Working Week 2005 (text prezentace ve formatu [http://geoinformatika.fsv.cvut.cz/2005/ap-2005-mervart-cepek/ap-2005-mervart-cepek.html HTML,] [http://geoinformatika.fsv.cvut.cz/2005/ap-2005-mervart-cepek/ap-2005-mervart-cepek.pdf PDF,] [http://geoinformatika.fsv.cvut.cz/2005/ap-2005-mervart-cepek/ap-2005-mervart-cepek.doc DOC]).
 
 
 
 
 
* [[Motivace pro otevření nového studijního oboru Geoinformatika]]
 
* [[Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika]]
 

Aktuální verze z 10. 7. 2013, 19:06

Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.


Studijní program geodézie a kartografie


Studium01.jpg
SQLtutor pro interaktivní výuku SQL.

Studijní obor geomatika je zaměřen na vědní disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a moderní informační technologie pro hromadný sběr a zpracování dat. Větší důraz je spíše kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly trvalou platnost.

Geodézie patří mezi klíčové předměty povinného studijního základu oboru, akcentována je ovšem geodézie v anglosaském univerzitním pojetí, jako věda zabývající se studiem zemského tělesa, měřením objektů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí. V rámci teoretické geodézie se studenti seznámí s globálními polohovými systémy, jako je např. systém GPS, a to jak po teoretické tak po praktické stránce.

Studenti se seznámí se základy fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země (DPZ) a dále s geografickými informačními systémy (GIS). Z praktických oborů je v bakalářském studijním oboru v plném rozsahu vyučován katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy.

Studium je soustředěno do několika tématických bloků (informatika, geodézie, profesní zaměření) z nichž každý končí samostatným projektem. Od studentů se očekává samostatná práce, je podporován tvůrčí přístup a logické myšlení, větší váhu mají přednášky, seminární práce a konzultace než povinná cvičení. Obor geomatika je koncipován tak, aby navazoval spíše na strukturu vzdělání, kterou poskytují gymnázia, než střední průmyslové školy.

Studium geoinformatiky ovšem může být atraktivní volbou i pro absolventy střední průmyslové školy zeměměřické, kteří mají dobrý základ v praktickém zeměměřictví a chtějí si rozšířit relativně úzkou specializaci o možnost uplatnění i v jiných oblastech. Vysokoškolsky vzdělaný odborník má být především vedoucím manažerem s širokým rozhledem, který přesahuje ryze technické obory. Součástí studia je i výuka cizích jazyků. Studenti mohou během studia studovat na zahraničních univerzitách, studium v zahraničí je podporováno.

Absolventi oboru Geomatika se plně uplatní ve všech tradičních sférách geodetické a kartografické praxe v soukromé sféře i v resortu Českého úřadu zeměměřického. Kromě toho se uplatní v oblastech aplikované infomatiky, kde je potřeba odborníků v oboru geografických informačních systémů, hromadného sběru geografických dat a jejich zpracování. Jmenovitě jde také o širokou oblast životního prostředí, především se zaměřením na informační systémy. Absolventi jsou odborníky v oblasti aplikované informatiky se zaměřením na zpracování geodat.