Geomatika: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 5: Řádek 5:
 
''' Bakaláři '''
 
''' Bakaláři '''
  
Studijní obor geoinformatika je zaměřen na disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a informační technologie. Větší důraz je kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly dlouhodobou platnost. Geodézie patří mezi klíčové předmětu povinného studijného základu oboru geoinformatika, akcentována je ovšem geodézie v anglosaském pojetí jako věda zabývající se měřením objektů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí.  
+
Studijní obor geoinformatika je zaměřen na vědní disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a moderní informační technologie pro hromadný sběr a zpracování dat. Větší důraz je spíše kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly dlouhodobou platnost. Geodézie patří mezi klíčové předmětu povinného studijného základu oboru, akcentována je ovšem geodézie v anglosaském pojetí jako věda zabývající se měřením objektů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí.
  
Z praktických oborů je v v bakalářském studijním oboru v plném rozahy vyučován katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy.
+
Studenti se seznámí se základy fotogrammetri, dálkového průzkume Země (DPZ) a dále s geografickými inforamčními systémy (GIS). Z praktických oborů je v bakalářském studijním oboru v plném rozahy vyučován katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy.
 +
 
 +
Studium je soustředěno do několika tématických bloků (informatika, geodézie, profesní zaměření) z nichž každý končí samostatným projektem. Od studentů se očekává samostatná práce, je podporován tvůrčí přístup, větší váhu mají přednášky, seminární práce a konzultace než povinna cvičení.
 +
 
 +
Samostatnou skupinu tvoří společenskovědní předměty jako
 +
základy práva, rétorika, základy ekonomické teorie a psychologie. Vysokoškolsky vzdělaný odborník má být především vedoucím manažerem s širokým rozhledem, který přesahuje ryze technické obory. Součástí studia jsou je proto i výuka cizích jazyků.
  
  

Verze z 25. 11. 2005, 16:46

Studium01.jpg

Ve školním roce 2006-2007 na Stavební fakultě   ČVUT v Praze otevíráme nový bakalářský studijní obor Geoinformatika, který je akreditován v rámci studijního programu Geodézie a kartografie. O rok později pak otevíráme navazující magisterský studijní obor stejného jména, který bude alternativně přednášen i v angličtině pro zahraniční studenty.

Bakaláři

Studijní obor geoinformatika je zaměřen na vědní disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a moderní informační technologie pro hromadný sběr a zpracování dat. Větší důraz je spíše kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly dlouhodobou platnost. Geodézie patří mezi klíčové předmětu povinného studijného základu oboru, akcentována je ovšem geodézie v anglosaském pojetí jako věda zabývající se měřením objektů na zemském povrchu a v jeho blízkém okolí.

Studenti se seznámí se základy fotogrammetri, dálkového průzkume Země (DPZ) a dále s geografickými inforamčními systémy (GIS). Z praktických oborů je v bakalářském studijním oboru v plném rozahy vyučován katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy.

Studium je soustředěno do několika tématických bloků (informatika, geodézie, profesní zaměření) z nichž každý končí samostatným projektem. Od studentů se očekává samostatná práce, je podporován tvůrčí přístup, větší váhu mají přednášky, seminární práce a konzultace než povinna cvičení.

Samostatnou skupinu tvoří společenskovědní předměty jako základy práva, rétorika, základy ekonomické teorie a psychologie. Vysokoškolsky vzdělaný odborník má být především vedoucím manažerem s širokým rozhledem, který přesahuje ryze technické obory. Součástí studia jsou je proto i výuka cizích jazyků.


MagistřiNásledující text byl původně určen jako interní dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o blízké budoucnosti studia geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Věříme ale, že tento stručný text může poskytnout i potřebné informace pro potenciální zájemce, kteří uvažují o studiu geoinformatiky na naší fakultě.

Úplné informace o nově otevíraném oboru naleznete v akreditační žádosti. Studijní obor geoinformatika byl schválen na zasedání Akreditační komise MŠMT 7-8. června 2005. Odborné veřejnosti by nový obor představen na mezinárodní konferenci International Federation of Surveyors (FIG) v Egytské Káhiře, FIG Working Week 2005 (text prezentace ve formatu HTML, PDF, DOC).