GRASS GIS

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Grass-logo.png

GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System) je svobodný software - geografický informační systém (GIS) umožňující správu geoprostorových dat, jejich analýzu, zpracování obrazových dat, produkci mapových výstupů, geoprostorové modelování a vizualizaci dat. GRASS je běžně používán jak v akademické tak v komerční sféře po celém světě. GRASS je oficiální projektem Open Source Geospatial Foundation, multiplatformní aplikací šířenou pod licencí GNU GPL.

Vývoj GRASSu byl započat výzkumnými laboratořemi ženijního vojska armády USA v roce 1982, později pronikl do akademické sféry a dnes nachází uplatnění i ve sféře komerční. Mezi významné uživatele GRASSu patří například NASA nebo NOAA.

Simulace povodně v Trentu (Itálie) v roce 1966. Autor: Markus Neteler
Ukázka vizualizace 3D rastrových dat (volumes). Autor: Helena Mitášová

Příklady

Vektorové analýzy

Rastrové analýzy

Různé

GRASS GIS: Transformace S-JTSK <-> WGS84

Instalace

GNU/Linux

Debian GNU/Linux
apt-get install grass grass-doc
Ubuntu

Příklad kompilace

Návod je určen pro Debian/Ubuntu a pro verzi GRASS 6.5.

Nejprve si stáhneme zdrojové kódy dané verze GRASS ze SVN, prvním krokem tedy bude instalace Subversion.

sudo apt-get install subversion

a poté stáhneme zdrojový kód GRASSu

svn checkout https://svn.osgeo.org/grass/grass/branches/develbranch_6 grass6_devel

Následující kroky jsou

 • konfigurace (configure)
 • kompilace (make) a
 • instalace (make install)

Příklad:

$ CFLAGS="-g -Wall -Werror-implicit-function-declaration -fno-common -Wextra -Wunused" \
 CXXFLAGS="-g -Wall" \
      ./configure --prefix=/usr/local \
      --with-tcltk-includes=/usr/include/tcl8.5 --with-tcltk-libs=/usr/lib/tcl8.5 \
      --with-gdal=/usr/bin/gdal-config \
      --with-proj \
      --with-motif --with-glw --with-nls --with-readline \
      --with-cxx --enable-largefile \
      --with-freetype --with-freetype-includes=/usr/include/freetype2 \
      --with-sqlite --with-python=/usr/bin/python-config --with-wxwidgets \
      --with-ffmpeg=no --with-geos=/usr/bin/geos-config --with-pthread \
      --with-cairo

$ make
$ sudo make install

Poznámka: Konfigurace nemusí na první pokus nemusí proběhnout v pořádku. Je pravděpodobné, že bude chybět celá řada balíčků, které jsou pro kompilaci nutné. Např.

checking whether to use Python... yes
checking for python-config... /usr/bin/python-config
./configure: 16446: /usr/bin/python-config: not found
checking for Python.h... no
configure: error: *** Unable to locate Python includes.

Název chybějícího balíčku lze najít podle referovaného souboru, v tomto případě Python.h. Pro vyhledání balíčku lze použít apt-file. Pokud tento příkaz není dostupný, tak nejprve daný balíček doinstalujeme a sestavíme seznam balíčků.

sudo apt-get install apt-file
sudo apt-file update

a poté

apt-file search Python.h
...
python2.6-dev
...

sudo apt-get install python2.6-dev

a tak dále až do okamžiku, kdy configure neproběhne v pořadku.

Aktualizace verze GRASS je velmi snadné.

$ svn up
$ make
$ sudo make install

MS Windows

http://grass.osgeo.org/grass64/binary/mswindows/

Nativní instalátor

OSGeo4W


Lokalizace

export LC_ALL=cs_CZ
grass -gui
Česká lokalizace GRASS GIS

Výuka

Seznam nalezených a opravených chyb v softwaru identifikovaných studenty během výuky.

Předměty

Externí odkazy


Studijní materiály

Tipy na témata prací

zde