155TGD2 Teoretická geodézie 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Test z 2. úlohy: Studentům, kteří test nezvládli, napíšu email.

Anotace

Globální a regionální navigační družicové systémy. Keplerův pohyb a pohyb GNSS družic v reálném silovém poli. Elektromagnetické vlnění. Princip GNSS přijímače. Systematické chyby GNSS. Diference a lineární kombinace měření. Geodetické metody pozorování a zpracování GNSS. Mezinárodní služby IGS a EPN.

Doporučená literatura
Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Vydavatelství ČVUT 1997.
Hoffman-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems. GPS, GLONASS, Galileo and more. SpringerWienNewYork 2008.
Hrdina Z., Pánek P., Vejražka F.: Radiové určování polohy. Družicový systém GPS. Vydavatelství ČVUT 1995.

Přednášky

Přednášky probíhají ... TBD.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: TBD.

Cvičení

předcvičují: Ing. Pavel Tesař, Ph.D.

  • Úterý 08:00 B976
  • Úterý 10:00 B976


Harmonogram cvičení

číslo úlohy datum zadání datum odevzdání
1. 20.9. 20.10.
2. 20.10. 9:00-11:00 Teams 16.11.
3. 24.11. 9:00-11:00 Teams 15.12.
4. 15.12. 9:00-11:00 Teams 10.01.

leden: Opravy. Zápočty. Protesty.


Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Na zbývající cvičení lze pohlížet jako na konzultace. Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Na povinných cvičeních se píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v předchozí úloze.

Úlohy odevzdávejte v elektronické podobě e-mailem svému cvičícímu. Technickou zprávu v pdf a skript(y) svého výpočtu zazipujte.

Zadání úloh

  1. GPS - výpočet drah družic
  2. GPS - oskulační elementy dráhy družice
  3. GPS - zpracování kódových měření
  4. GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencíPavel Tesař <pavel.tesar@fsv.cvut.cz>