155PKAR Projekt - kartografie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Cílem projektu je zkombinovat veškeré znalosti z předchozích předmětů Kartografie a GIS a vytvořit kartografické dílo. Jedná se o tvorbu mapy (mapového plakátu) o rozměru A2, kde mapová pole budou zabírat alespoň 2/3 plochy. Zbylé místo bude doplněno dalšími grafickými prvky (obrázky, grafy) a texty. Téma mapy je libovolné, každý student si na začátku zvolí téma své mapy, které bude konzultovat během prvních 14 dnů výuky. Po odsouhlasení tématu student sám zpracovává mapu, případně konzultuje problémy. Během první poloviny semestru jsou na cvičeních přednášena základní kartografická témata související s tvorbou map (obsahové a kompoziční prvky map, barvy, písmo, jazyk mapy, metody tematické kartografie, nejčastější kartografické chyby, grafické zpracování, DTP, tisk).

Kontroly

Před každým kontrolním dnem (min. 2 dny předem) student do systému Moodle vloží vyplněný příslušný formulář, který popisuje jeho práci. Šablony formulářů budou k dipozici v systému Moodle.

Cvičení

Cvičení probíhají probíhají:

  • v úterý od 15:00 do 17:40 v místnosti B973
  • ve středu od 13:00 do 15:40 v místnosti B870

Cvičící:

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
Mgr. Petra Jílková


Harmonogram cvičení

Datum (út/st) Program
18.2./19.2. Zadání projektu, ukázky studentských prací, přehled vhodného software
25.2./26.2. odpadá
3.3./4.3. KONTROLNÍ DEN 1 - konzultace témat
10.3./11.3. koronavirus
17.3./18.3. přednáška - zdroje dat, základní kompoziční prvky map
24.3./25.3. přednáška - editace dat, generalizace, úpravy dat
31.3./1.4. přednáška - symbologie, DEM, barvy v mapách
7.4./8.4. KONTROLNÍ DEN 2 - konzultace průběhu prací
14.4. přednáška - písmo v mapách, popisy, nadstavbové kompoziční prvky
21.4./22.4. samostatné zpracování
28.4./29.4. samostatné zpracování
5.5. KONTROLNÍ DEN 3 - konzultace průběhu prací
12.5./14.5. samostatné zpracování
19.5. KONTROLNÍ DEN 4 - prezentace výsledků (místo středy ČTVRTEK 14.5. od 9:00 v B868)