155GIT1 Informatika 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 21: Řádek 21:
 
=== Matlab ===
 
=== Matlab ===
  
'''Přednášející:''' [[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
+
'''Přednášející:''' [[Ing. Jan Holešovský]]
 +
<!--
 +
[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
  
 
* Prezentace z přednášek http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab.pdf
 
* Prezentace z přednášek http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab.pdf
 
** Obrázky http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/img
 
** Obrázky http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/img
 
** Skripty http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/m
 
** Skripty http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/m
 +
-->
 
<!--  
 
<!--  
 
Termíny:
 
Termíny:
  
 
:: 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4.
 
:: 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4.
 +
-->
  
 
=== Python ===
 
=== Python ===
  
 
'''Přednášející:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]
 
'''Přednášející:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]
 
+
<!--
 
Termíny:
 
Termíny:
  
Řádek 42: Řádek 46:
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==
  
'''Vyučující:''' [[Ing. Jan Holešovský]]<!-- , [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]-->
+
'''Vyučující:''' [[Ing. Jan Holešovský]], [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]
  
 
'''Termíny cvičení:'''
 
'''Termíny cvičení:'''
Řádek 49: Řádek 53:
  
 
=== Harmonogram ===
 
=== Harmonogram ===
 +
<!--
 
V rámci prevence před rozšířením nákazy koronavirem probíhá od 10.3. až do odvolání výuka bezkontaktním způsobem přes systém Moodle. <span style="color:#ff0000">S vysokou pravděpodobností (dle vyhlášených změn v časovém plánu akademického roku 2019/20 ze dne 1.4.2020) bude v bezkontaktním režimu celý semestr. Proto bude muset i test být realizován bezkontaktně dle harmonogramu níže. Aktuálně hledáme vhodnou formu testu. Test bude jediný (Matlab) plus jeden opravný termín.</span>
 
V rámci prevence před rozšířením nákazy koronavirem probíhá od 10.3. až do odvolání výuka bezkontaktním způsobem přes systém Moodle. <span style="color:#ff0000">S vysokou pravděpodobností (dle vyhlášených změn v časovém plánu akademického roku 2019/20 ze dne 1.4.2020) bude v bezkontaktním režimu celý semestr. Proto bude muset i test být realizován bezkontaktně dle harmonogramu níže. Aktuálně hledáme vhodnou formu testu. Test bude jediný (Matlab) plus jeden opravný termín.</span>
 +
-->
 
# (17/18.2.) Matlab [[155GIT1 / 1. cvičení|První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, vektory, matice, indexování, základní matematické operace, skripty]]
 
# (17/18.2.) Matlab [[155GIT1 / 1. cvičení|První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, vektory, matice, indexování, základní matematické operace, skripty]]
 
# (24/25.2.) Matlab [[155GIT1 / 2. cvičení|Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory]]
 
# (24/25.2.) Matlab [[155GIT1 / 2. cvičení|Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory]]
 
# (03/04.3.) Matlab [[155GIT1 / 3. cvičení|Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů]]
 
# (03/04.3.) Matlab [[155GIT1 / 3. cvičení|Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů]]
# (10/11.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. [[155GIT1 / 4. cvičení|Algoritmizace, podmínky a cykly]]
+
# (10/11.3.) Matlab [[155GIT1 / 4. cvičení|Algoritmizace, podmínky a cykly]]
# (17/18.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]</strike> Procvičování
+
# (17/18.3.) Matlab [[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]
# (24/25.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]</strike> [[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]
+
# (24/25.3.) Matlab [[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]
# (31.3.) Matlab Výuka v učebně odpadá. <strike>[[155GIT1 / 7. cvičení|Test]]</strike> Procvičování
+
# (31.3.) Matlab [[155GIT1 / 7. cvičení|Test]]
 
# (07/08.4.) Python
 
# (07/08.4.) Python
 
# (14/15.4.) Python
 
# (14/15.4.) Python

Verze z 12. 2. 2021, 20:58

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem a GNU Octave jako s nástroji pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické a teoretické geodézie apod. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry k tvorbě grafů.

Tématické okruhy

 • základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
 • tvorba grafů v Matlabu

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu, resp. GNU Octave jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.

Průbežné bodové hodnocení z přednášek LS 2020

Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2020

Přednášky

Matlab

Přednášející: Ing. Jan Holešovský

Python

Přednášející: Ing. Martin Landa, Ph.D.

Cvičení

Vyučující: Ing. Jan Holešovský, Ing. Martin Landa, Ph.D.

Termíny cvičení:

 • čtvrtek 09:00 - 10:40 v B870, kruh 16
 • čtvrtek 11:00 - 12:40 v B870, kruh 17

Harmonogram

 1. (17/18.2.) Matlab První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, vektory, matice, indexování, základní matematické operace, skripty
 2. (24/25.2.) Matlab Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory
 3. (03/04.3.) Matlab Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů
 4. (10/11.3.) Matlab Algoritmizace, podmínky a cykly
 5. (17/18.3.) Matlab Uživatelské funkce
 6. (24/25.3.) Matlab Grafy funkcí
 7. (31.3.) Matlab Test
 8. (07/08.4.) Python
 9. (14/15.4.) Python
 10. (21/22.4.) Python
 11. (28/29.4.) Python
 12. (05/06.5.) Python
 13. (13.5.) Výuka odpadá - Výuka v terénu

Podmínky udělení zápočtu

 • Během semestru se píší dva testy (jeden test z Matlabu, jeden test z Pythonu, viz harmonogram cvičení).
 • Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
 • Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či internet. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně mobilních zařízení apod.
 • Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
 • Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy (Matlab i Python), přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 • Studenti, kteří nezískají z Matlabu a současně ani z Pythonu z testů v semestru ani jeden bod, již nemají nárok na zápočet.
 • Ve zkouškovém období bude vypsán jeden termín opravného testu, kde si bude možné opravit bodové hodnocení z Matlabu NEBO z Pythonu (dle vlastní volby/potřeby). Z tohoto testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.

Moodle

Nástroje

Matlab
Omezení: Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!
GNU Octave
Bez omezení: Free software / Open source

Další odkazy